Je důležitá porodnost?

Je vůbec možné regulovat porodnost? Je důležitá porodnost ? Tyto otázky jsou velice důležité, i když to tak na první pohled nevypadá. Porodnost patří mezi nejdůležitější ukazatele. Malá porodnost vede k tomu, že ve společnosti budou převažovat stáří občané (nad 65 let) nad dětskou složkou (do 14 let) a to povede k tomu, že ve společnosti bude…

Povídání o dědičnosti, sportu a zlatých medailích

Se svým synem, který odrůstá „chlapeckým střevícům“, sedíme u televize a sledujeme přenosy ze zimních olympijských her. Není to poprvé, co takto sledujeme sport a jsme vzrušeni tím, co na televizní obrazovce probíhá. Je to úžasné být u toho, co se děje na sportovištích vzdálených od nás tisíce kilometrů. Protože patříme mezi občany, kteří se…

Petice proti vyučování romštiny na českých školách

Vážení občané! Záměr ministerstva školství zavést na základních a středních školách výuku romštiny u mě vyvolal pocit pobouření. Proč zrovna romštiny? Na základě jakého zdůvodnění? Neustále voláme po rovnoprávném přístupu k menšinám. Chceme, aby příslušníci menšin měli v tomto státě nejenom svá práva, ale také povinnosti. A všem je nutno měřit stejným metrem. V případě…

Nehorázné vandalství

Kostel Panny Marie, královny posvátného růžence, je nejstarší památka stojící v ostravské místní části Hrabůvka. Impulzem pro jeho stavbu se počátkem 20. století stala rozepře mezi obyvateli Hrabové a Hrabůvky o polohu nového kostela, po níž se hrabůvečtí rozhodli pro výstavbu svatostánku vlastního a v roce1908 založili za podpory probošta Antonína Cyrila Stojana a hrabovského faráře Antonína Mohapla Jednotu Růžencové…

Dělnická strana může fungovat dál

15. března 2010 bylo ústavnímu soudu doručeno podání DS proti rozhodnutí nejvyššího správního soudu o jejím rozpuštění. To má podle § 79 odst. 1 věty druhé zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odkladný účinek. To znamená, že DS smí až do rozhodnutí ústavního soudu svou činnost vyvíjet zcela volně jako by rozhodnutí nejvyššího správního soudu vůbec neexistovalo.

Dolní oblast Vítkovic

Dolní oblast Vítkovic patří do rozsáhlého industriálního komplexu Vítkovických železáren. Vítkovické želárny: Na počátku 19. století se na území dnešního Moravskoslezského kraje nacházelo velké množství železářských hutí, které využívaly místní železnou rudu, dostatek vody a dřevěné uhlí ze zdejších lesů. Mezi nejvýznamnější patřily hutě v panství Hukvaldy, které patřilo Olomouckému arcibiskupství: jednalo se o hutě ve Frýdlantu, Ostravici a Čeladné. Na okolních panstvích pak byly…

Moravskoslezský kraj

Je nejlidnatějším ze 14 vyšších územních samosprávných celků v Česku. Z větší části leží v Českém Slezsku, zbývající část zabírá sever Moravy. Na jihu sousedí se Zlínským krajem, na západě s Olomouckým krajem, na severu s polskými vojvodstvími Opolským a Slezským, na jihovýchodě s Žilinským krajem na Slovensku. Na území kraje se nacházejí čtyři euroregiony – Beskydy, Praděd, Silesia a Těšínské Slezsko.