Je důležitá porodnost?

Je vůbec možné regulovat porodnost? Je důležitá porodnost ? Tyto otázky jsou velice důležité, i když to tak na první pohled nevypadá. Porodnost patří mezi nejdůležitější ukazatele. Malá porodnost vede k tomu, že ve společnosti budou převažovat stáří občané (nad 65 let) nad dětskou složkou (do 14 let) a to povede k tomu, že ve společnosti bude chybět pracovní síla a společnosti bude stárnout. Úhrná porodnost (počet živě narozených dětí připadajících na jednu ženu v reprodukčním věku 15–49 let) dosáhla maxima v roce 1975 kdy byla úhrná plodnost 2,4. Svého minima dosáhla koncem 90. let, kdy se rodilo necelých 100 000 dětí ročně. Pokles porodnosti je ještě patrnější, když se podíváme na ukazatel úhrnné plodnosti. Připomeňme si, že pro zachování čisté reprodukce by měl být alespoň 2,11; cokoliv nižší vede postupně k výmýrání populace, a když se bude snižovat porodnost, tak pak za 25 let bude nedostatek pracovní síly na trhu. Což vyvolá to, že firmy začnou lobbovat u státu, aby začal více podporovat imigraci. Podle odhadů českého statistického úřadu bude v České republice, kvůli nízké porodnosti, v roce 2065 tvořit třetinu obyvatelstva důchodci, pětina populace budou cizinci.

Stojí k zamyšlení jak to, že v roce 1975, za doby normalizace, byla porodnost živě narozených dětí celkem 191 776 a v roce 2006, za doby svobody je počet živě narozených dětí celkem 106 130? Odpověď je celkem snadná, v roce 1975 tu vládli komunisté. Za komunismu bylo trestné nepracovat, v tehdejším právu platil zákon o příživnictví § 203 trestního zákona, a když žena chtěla mít dítě, tak šla na mateřskou dovolenou a věděla, že až bude mít po mateřské dovolené, tak opět dostane stejnou práci, kterou před tím vykonávala. Po sametové revoluci v roce 1989 se změnila ekonomická a politická situace nejen v naši zemi, ale i ve všech zemí Střední a Východní Evropy. Najednou pro rodiny a hlavně pro ženy už není, na prvním místě rodina, ale právě kariéra. Každý chce mít nejdřív kariéru, společenskou prestiž a dítě je snad někde na konci. Porodnost je v dnešní době nepřímo regulována ekonomickou situaci v dané zemi. Nachází-li se ekonomika v konjunktuře (expanzi) nebo vrcholu následuje zvyšování porodnosti a média píšou nebo mluví o „babyboomu“ (mluvit v Českém případě o babybbomu je absurdní, ale nastane-li recese, tak pak nastává snižování porodnosti v porovnání s dobou, když byla ekonomika v konjunktuře. A politici, zdali si to uvědomují či nikoliv, ovlivňují, tak přímo porodnost svými rozhodnutími jako je například zvyšování nebo snižování příspěvků za porodnost, dále pak zavaděním a následným rušením pastelkovného atd.

Řešení jak zvýšit trvale porodnost nebude vůbec snadné ani rychle. Pokud by stát chtěl dlouhodobě zvyšovat porodnost, musel by se změnit celý sociální systém na podporu porodnosti, tak aby stát podporoval rodiny a matky samoživitelky, které se rozhodnou mít děti, dále by nesměli být v novém systému na podporování porodného žádné jednorázové akce (např. pastelkovné) ale jasně daný dlouhodobý plán. Dále je potřeba aby v novém systému nedocházelo k zneužívání systému. Přestože, že parlamentní strany proklamují důležitost rodiny, dostane svobodná či rozvedená matka v domácnosti se dvěma dětmi (jedno do tří let) z dávek 28 700 korun čistého měsíčně. Když se vdá, klesne její příjem o 3 300 korun.

Možné řešení

  • Zvýšit porodnost se dá buď zavaděním a podporováním nových školek, nebo prostě stačí zavést, aby podnikatelé vytvářeli tzv. firemní školky, kde by žena „odložila“ své dítě po celou dobu jejího pracovního dne a stát by to podporoval tak, že by si to podnikatelé mohli odečíst z daní.
  • Zvýhodnit částečný úvázek protože v součásné době, když chce žena uspět v práci a mít společenskou prestiž, tak starát se o dítě prostě už nemá čas.
  • Při všech ekonomických reformách se nesmí brát z porodného ani z tzv. peněžité pomoci v mateřství. Jsou přece i jiné položky, kde by se dalo ušetřit.
  • Kdo bude mít 2 – 4 děti, tak ten bude mít větší daňové úlevy.

Kolonizace světa.

David P.

Reklamy