Státní rozpočet

Státní rozpočet je – jak již víme – součástí veřejných rozpočtů, představuje cca 55 % veřejných výdajů a zahrnuje rozpočty ministerstev a dalších státem řízených subjektů (viz tabulka 10.8). Ministerstvo financí předkládá vládě každý rok návrh zákona o státním rozpočtu na následující rok, poté jej musí schválit Parlament ČR. Po uplynutí rozpočtového období předkládá opět…