Prodej Základní školy Rostislavova 7, Ostrava – Vítkovice

Tato ZŠ je známá široké veřejnosti hlavně tím, že je již 40 let hokejovou školou, tedy školou, která vzdělává naši hokejovou mládež. Vždy vedle tříd „domácích“ byly i třídy „hokejové“.

Tuto školu navštěvovalo mnoho nám známých hokejistů, např.: Rostislav Olesz, Zbyněk Irgl, Lukáš Krenželok, Luděk Krayzel, Radek Philip, Martin Tomášek, Richard Šmehlík, Miloš Holaň, Daniel Kysela, Tomáš Vašíček, Roman Šimíček, Vladimír Vůjtek Bedřich Kohler, Jan Vavrečka, Aleš Flašar, Lumír Kotala, Petr Kalus, Jan Káňa a další.

O prodeji této školy se hovoří od 1. 9. 2008. Někteří „občané“ tvrdí, že prodej této školy se „pachtluje“ déle.

Školu odkupuje p. Václav Klaus ml. Obec jim vyšla vstříc a nabídla tuto školu za částku 5,6mil Kč.

Na zasedání zastupitelstva MOb Vítkovice ze dne 8. 3. 2010 se vyjádřil p. místostarosta

Mgr. Petr Kutěj, že pro obec bude čest mít takovou školu v regionu a školu by prodal

za symbolickou korunu, protože zvedne prestiž Vítkovic. To, že obdobná škola tady již je, zřejmě naši radní vůbec netuší – 1st International School of Ostrava.

Škola má dle p. Brakové, vedoucí odboru finančního rozpočtu a školství MOb Vítkovice účetní hodnotu 23 ml. Kč.

Rada MOb Vítkovice tvrdí, že škola je ve špatném stavu, že nemají peníze na opravy, ale sami si o peníze na jakékoliv dotace nepožádali. To pan Klaus je chytřejší, RADA města Ostravy projednala prodej této školy dne 23. 3. 2010 a součástí tohoto prodeje je i schválení dotace De minimis. Tuto žádost jsem na vlastní oči viděl 16. 3. 2010 na stole p. Kučinské, úřednice Magistrátu města Ostravy, odbor majetkový, s nadpisem  „K rukám p. Ženatého“. Dne 17. 3. jsem paní Kučinskou opět navštívil, chtěl jsem kopii žádosti o dotaci, tvrdila, že už ji u sebe nemá a vysvětlila mi, že tato dotace přímo souvisí s prodejem školy.

Tato škola má užitnou plochu cca 2800m2, přilehlé pozemky, včetně hřiště, plochu cca 4200m2. Prodejní cena je zcela neadekvátní. Investice do této školy za posledních 5 let je cca 18mil. Kč, další 3,9mil Kč se investovalo nyní v prosinci, kdy proběhla výměna oken a dodatečná hydroizolace na jedné z budov školy. Tedy investuje se do oprav, když MOb Vítkovice, potažmo město má záměr školu prodat.

Tyto stavební práce prováděla firma VAMOZ a.s., která je jakýmsi způsobem propojena s panem starostou Kutějem, dnes místostarostou, který tahá za drátky nynějšího starosty Petra Dlabala. Tato firma provádí téměř veškeré stavební práce v MOb Vítkovice.

Další investicí byla rekonstrukce sociálních zařízení, konkrétně čtyř záchodků (dívčí a chlapecké v 1.NP a 2.NP) za neskutečnou cenu 1.592.000,-Kč, poskytnuté jako dotaci z města.

V roce 2005 proběhla rekonstrukce školní jídelny a výměna zařízení kuchyně této jídelny za částku cca 5 mil. Kč.

Také se investovala částka cca 8 mil. Kč  na stavbu školního hřiště. Tato částka je sporná, neboť jsem se nedostal k rozpočtu, ani faktuře za toto hřiště, ale různé zdroje uvádí na nternetu částky od 8 mil. Kč až po 20 mil. Kč. Na dostavbu tohoto hřiště byly použity i finanční prostředky rodičů žáků této školy, neboť hřiště má sloužit i dětem a mládeži z okolí. Jiné takovéto zařízení v této části obce není.

Podle rady MOb Vítkovice tato škola nemá budoucnost, neboť má podstav žáků. Nutno však podotknout, že mnoho žáků odešlo z této školy právě proto, že se škola má rušit.

Dalším aspektem nedostatku žáků je i to, že škola je nedostatečně vybavena, modernizována. P. Kutěj slovně napadl ředitelku této ZŠ, že se o školu nedobře starala a toto je dopad. Vzhledem k tomu, že se problémem kolem školy nějaký čas zabývám, pravda je taková,

že ředitelce, potažmo škole nikdy nevyhověli, spíše to bylo házení klacků pod nohy právě za účelem co nejnevýhodněji tuto ZŠ „zašantročit“, neboť již v minulosti o tuto školu projevila zájem jiná soukromá škola.

Dalším faktem je i to, že pro tuto ZŠ nikdy nebyly „volné“ prostředky, ovšem pro ZŠ Šalounova, kde působila Mgr. Marie Kutějová, manželka starosty, dnes místostarosty se vždy prostředky našly.

O tyto prostředky žádá za školu zřizovatel, což je MOb Vítkovice. Tato škola také není naplněná. Ovšem naše obec má 4 mateřské školy, které zcela naplněny jsou. Kam tedy umístí děti vycházející z těchto MŠ? Obec Vítkovice má celkem 4 základní školy, z toho jedna škola je soukromá. Další ZŠ jsou na ulici Halasova a Šalounova, tedy 2 školy 100 m od sebe. ZŠ Rostislavova je vzdálena cca 1,5 km.

Další velmi podivnou akcí našich radních je fakt, kdy škola ještě prodána není, ale již bylo projednáno s vedením ZŠ Jugoslávská, Ostrava – Zábřeh, převedení hokejových tříd na tuto školu.  Navíc tato informace se zveřejnila na LED obrazovce v ČEZ aréně, dne 16. a 17. 3. 2010 při hokejovém utkání HC Vítkovice Steel a HC Sparta. Děti „domácí“ mají být převedeny na ZŠ Šalounova a dle pracovnice MOb Vítkovice p. Břeská/ odbor školství, mají děti „domácí“ odejít na ZŠ Šalounova neodkladně, tedy ihned.

Ale také zapracoval jakýsi úřednický šotek, neboť ředitelka ZŠ Šalounova Mgr. Libuše Hermannová dne 18. 3. sdělila rodičům přestupující žákyni 7. třídy ze ZŠ Rostislavova, že volné místo nemá a že má přijít až v září. Přitom škola má kapacitu 450 žáků a navštěvuje ji pouze 250 žáků.

Tuto školu chceme zachovat, pro naše děti a děti našich dětí. To, že dnes škola není naplněna, neznamená, že tomu bude i nadále. S novou koncepcí školy se jistě podaří získat nové klienty – žáky.

Pokud skutečně dojde k tomu, že tato ZŠ nebude zachována a bude odprodána hrubě pod cenou, jako sdružení rodičů podáme prostřednictvím našeho právního zástupce trestní oznámení pro porušení práv při správě cizího majetku a zároveň žádost o předběžné opatření nakládání s nemovitostí do rozhodnutí soudu.

Martin Prosek

DSSS Ostrava, když se o této informací dozvěděla, nemeškala a udělala společnou akcí s p. Martinem Proskem. Akce byla řádně ohlášena na čtvrtek 1. dubna 2010. Toto datum bylo vybráno schválně, protože ve stejný den zasedal magistrát. Na projevy se přišlo podívat přes 15 lidí.

S projevy vystoupil:

  • Mgr. Václav Komárek, jehož projev můžete shlédnout zde.
  • Martin Prosek, jehož projev můžete shlédnout zde.

Reklamy