Programové prohlášení

Programové prohlášení Dělnické strany sociální spravedlnosti pro komunální volby 2010 – Ostrava

Do komunálních voleb 2010 vstupujeme v nových poměrech, pokud se týká politické situace. K moci se dostali lidé, které dnes označujeme jako společenství vlastníků, kterým nejde o nic jiného než o osobní obohacování a kariéru. Jakým způsobem k majetku, nebo chcete-li k „vlastnictví“ přišli, je jasné.

V tomto státě nikdo nezbohatl prací. Demokratické principy jsou pro ně neznámý pojem. Jen tak si lze vysvětlit, že do funkce ministra je jmenován člověk, který rozhoduje jako absolustický vládce ve středověku. Na jeho příkaz se zastaví výstavba dálnic, komunikací a podstatně je omezena stavební výroba. Že s tím souvisí řada aspektů, jako je nezaměstnanost, omezení toku peněz do státní pokladny na odvodech a podobně, je mu zcela jedno. Demokratická diskuse k problémům je této vládě naprosto cizí. Stejné totalitní metody používá i ministr financí, peníze nedám, rozhodl jsem, bude to tak a tak. Jsem ministr, a kdo je víc.

Tak bychom mohli pokračovat dál a dál až ke staronovým tvářím ve vládě, kterou je bezesporu ministr obrany. Děsivá je představa, že tento člověk by měl rozhodovat o obraně země v případě ohrožení.

Ministr vnitra, bývalý publicista, od kterého bychom předpokládali jistý stupeň inteligence, proslul svými výroky, jinak řečeno co promluví, to je na úrovni stranických tajemníků z dob hluboké totality. Pověstným se stal jeho výrok, že nevstává brzy ráno, to že je dobré pro opozici, čímž chtěl říci, že práce je dobrá tak leda pro chudý lid.

Všichni víme, že škrtání položek ve státním rozpočtu nic nevyřeší. Uvedeme na příkladu rodiny. Když všichni členové rodiny budou mít práci, bude vše v pořádku, když ji ztratí, mohou šetřit jako lakomci, nic jim to nepomůže, budou žít v bídě. Dejte lidem práci!

Vláda, která umí vládnout, peníze získává tím, že lidem zajistí možnost pracovat, ať už v soukromém či státním sektoru. Škrty ve státním rozpočtu nic neřeší, jen otevřou cestu do bludného kruhu, ze kterého není úniku.

My, kteří žijeme v Ostravě, jsme doplatili na všechna nekompetentní rozhodnutí nejvíce. Společnost Mittal nás zásobuje látkami, které ohrožují naše zdraví a zdraví našich dětí. Platí pokuty v miliónech, ale proč nevyřeší zásadní technologické postupy, které ve světě jsou dávno propracovány, je záhadou.

Velmi by nám pomohla stavba geotermálních elektráren, což je v současné době nejlevnější výroba elektrické energie, to by znamenalo i zavedení příslušného studijního oboru na Technické univerzitě. Zkušenosti je možné čerpat z Bavorska.

Protipovodňová opatření v kraji jsou stále nedokončená a nedostatečná. Ovlivňuje to život a zejména psychiku lidí, kteří v těchto oblastech žijí.

Už dříve jsme poukazovali na rušení mateřských škol, z jejichž budov nadělali hospody a herny. Důsledek je tady. Absolutní nedostatek MŠ. Řešení se nabízí, využijme volné kapacity na základních školách a spojme MŠ se ZŠ do jednoho celku. Náklady by byly minimální. Také budovy po zrušených MŠ a ZŠ by se neměly prodávat, ale pouze pronajímat.

Budeme usilovat o snížení počtu obvodů na deset s tím a tím i snížení počtu zastupitelů v obvodu, což už v roce 1997 představovalo úsporu 150 mil. ročně. Dnes by to bylo 2-3 krát více.

Nedostatek parkovacích míst konečně vyřešit využitím ploch Seidlerova nábřeží a dolní části Vítkovic, centrální parkoviště s kamerovým systémem by občanům velice pomohla.

Také bychom rádi otevřeli otázku startovacích bytů pro mladé rodiny.

Zlepšovat spolupráci s krajskou organizací pro zdravotně postižené a tím pomáhat zdravotně postiženým občanům v hledání možnosti pracovního uplatnění.

Je zde spousta dalších námětů pro zlepšení každodenního života lidí v Ostravě. Dělnická strana sociální spravedlnosti žije a cítí s občany tohoto města. Chceme přispět ke zlepšení současné neradostné situace a hlavně umožnit lidem pracovat.

K tomu potřebujeme váš hlas, abychom pronikli do struktur na komunální úrovni a mohli tak ovlivňovat život našeho města.

Zamyslete se nad tím, kdo bude rozhodovat ve městě v příštím období a co vám to přinese.

Děkujeme za Váš hlas a slibujeme, že budeme demokratickou cestou bojovat za lepší podmínky pro život občanů našeho města.

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová

DSSS Ostrava