Jak upravit hlasovací lístek do komunálních voleb.

Co dělat, když jsou mi dvě strany sympatické a nemůžu se rozhodnout, které straně mám dát hlas? Tyto volby jsou odlišné od ostatních voleb tím, že v těchto volbách se dají volit kandidáti napříč stranami.

Možné variace, jak upravit za plentou volební lístek (aby Váš hlas byl počítán jako platný):

1) Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.

anebo

2) Lze označit křížkem jednu stranu (např. označit kandidáty DSSS) a kandidáty další strany (např. označit kandidáty „strany A“), pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích.

Proto pojďme všichni k volbám. Nejít k volbám není řešení! Proto znova opakuji v těchto volbách se nevolí strany, ale kandidáti. Proto využijte jednu z možností, kterou jsem Vám tady znázornil a přijďte k volbám, které se konají v pátek 15.  10. 2010 a v sobotu 16. 10. 2010.

David P.

Reklamy