Jednání s Maštalířem

Zástupci DSSS se společně s obyvatelkou problémové ulice Klášterní zúčastnili jednání se starostou Slezské Ostravy Antonínem Maštalířem (ČSSD), který po podzimních volbách získal i senátorské křeslo. U jednání byl přítomný místostarosta, zastupitelé, vedení městské a státní policie ČR ze Slezské Ostravy.

Výsledek jednání a slibu starosty k nápravě:

1. Odstranění keřů městem, která povede k lepší průhlednosti na ulici Klášterní.

2. Zajištění opravy plotu (z posledních krádeží), jelikož pozemek místní obyvatelky sousedí s pozemkem společnosti RPG. Zastupitelé byli vyzváni ke kontaktování největší společnosti v Moravskoslezském kraji, aby využili jejich blízkých vztahů a zajistili opravu plotu na náklady RPG.

3. Přislíbení v nejbližší době finanční pomoci při provizorní opravě střechy.

4. Zvýšení policejních hlídek v problémové lokalitě.

Zástupci DSSS byli pobouřeni návrhem starosty k poskytnutí půjčky od městského obvodu Slezské Ostravy místní obyvatelce, která v současné době prochází rekvalifikačními kurzy a marně shání zaměstnání na pracovním trhu, jako další tisíce lidí na Ostravsku.

Tímto zástupci DSSS ihned vyzvali starostu zvoleného za ČSSD, aby se řídil svými předvolebními sliby a dal práci poškozené obyvatelce a poté zajistil půjčku s minimálním úrokem a využil tzv. nevratné půjčky (tuto nevratnou půjčku může využít městský obvod do 3 000 Kč).

Za DSSS Ostrava Petr Dopirák