Špatné počasí (nečas) nad Českem

Není tomu tak dávno, co nás pan premiér strašil Řeckem. Sice nevíme přesně, co proti té krásné zemi má, ale asi ho tam okradli na dovolené a pak na ně zanevřel. Budiž, každý máme strach z něčeho jiného, my například se bojíme naší vlády stejně tak jako většina občanů této země. Kdyby ovšem pan premiér projevoval obavy z vývoje v Tunisku, Egyptě, pak bychom se nedivili. Tady by obavy byly opodstatněné.

Stali jsme se svědky rozhovoru tří žen, které si povídaly o všem možném, mezi jinými problémy jedna říká, že s manželem je to hrozné, jen co začnou televizní noviny, musí děti odvádět do vedlejšího pokoje, protože výrazy, které se ozývají, jsou jen pro otrlé. Druhá podotkla, že její téměř dospělý syn nadává s otcem a třetí prohlásila, že se sama aktivně zúčastňuje a nadávají všichni.

To je zpětná vazba. Kdyby si poslechli politici komentáře občanů, pak by asi dostali strach. Ale jak říká klasik, každý stát má takovou vládu, jakou si zaslouží. Argument sami jste si nás zvolili, ovšem neobstojí.

Úroveň vzdělání Čechů prudce upadá, projevuje se to zejména u mladších ročníků. Pan ministr školství propaguje mladé učitele do škol, dokonce jim zvýšil plat. Takže polovzdělanci, které produkují naše vysoké školy, bez jakékoliv pedagogické praxe, budou učit naše děti. Výsledek je jasný. Zase to budou děti, jejichž úroveň vědomostí a dovedností nebude mít potřebnou výši.

Navíc pedagogem se člověk nestává, ale rodí. Každý ředitel školy si považuje pár starých pracovitých kantorů, které na škole má, i když přesluhují bůhví který rok.

Tak tedy nízká úroveň chápání souvislostí způsobuje, že lidé nevolí rozumem, ale na základě mediálního obrazu, který nemá s realitou nic společného.

Pak se objevují v politickém životě směšné figurky, jejichž cílem není práce pro lidi, ale uspokojení vlastních ambicí a materiální prospěch. Založ si vlastní „StB“ a budeš ministrem. Korupce z našeho života nezmizí v žádném případě, jen bude čím dál více skrytá a bude používat rafinovanějších postupů.

Komunističtí funkcionáři dosazovali své manželky a družky do funkcí ředitele škol, sekretářek a podobně, dnešní politikové rovnou do parlamentu, správních rad, poradkyň a tak dále.

Řekněte, proč má ministr tolik poradců? Samozřejmě, že jsou to kamarádi a známí, kteří jsou bohatě placeni. Když si ministr neumí poradit, ať jde od toho.

Nevoli veřejného mínění nevyvolává jen samotný fakt zvětšování sociálních rozdílů, ale občanům vadí především nerovnost sama. To, že jeden občan je úspěšný a jiný ne, je dáno nespravedlivými okolnostmi a nerovnými příležitostmi.

Ne každý může bohatnout z televizních honorářů jako naší herci, bývalí revolucionáři. Televize má naše peníze z poplatků, které všichni platíme. Tak naši herci zaplenili televizi a český film svými potomky, kteří nemají talent, ale známosti jejich otců a matek, hrají rozhodující roli, protože tak snadný zisk účinkováním v idiotských seriálech není možný v žádném oboru lidské činnosti, snad jen v politice.

A zkuste se stát hercem. Nemáte šanci, i když máte talent.

Dnes už neprotestují naší umělci proti žádnému kroku našich politiků, protože mají ústa ucpaná penězi.

Může se nám líbit nekompromisní (zatím) postoj nemocničních lékařů, kteří prosazují své požadavky radikálním způsobem. Je to příklad pro odborové svazy jiných odvětví. Ale přiznejme si, mohli by si to dovolit, kdyby většina z nich neměla kromě práce v nemocnici svou soukromou ordinaci a soukromou klientelu? Řada vedlejších příjmů jim dovoluje takové postoje zastávat. Dokumentuje to i postoj zdravotních sester, které by v případě solidarity s lékaři zůstaly na dlažbě. Ale každý protest je vítán a je příkladem ostatním.

Hlavně nebuďme lhostejní k těm, kteří nám neustále lžou a klamou. Čím víc lhostejných k pravdě, tím víc je těch, kteří lhostejného postoje využívají k sobeckému klamání. Nedopusťme, aby lež a nenávist zvítězily.

Nenechme se manipulovat tím, že vládnoucí strany staví záměrně jednotlivé skupiny lidí proti sobě a tím udržují moc a vliv. Je to nezdravé společenské ovzduší, kde se navzájem hádáme a osočujeme a ti „nahoře“ mají z toho prospěch.

Politici a státní úředníci by měli za svá rozhodnutí ručit svým majetkem. Způsobil jsi špatným rozhodnutím škodu, tak si ji zaplať. Zatím jsou za své chyby odvolaní s obrovskou finanční kompenzací a ještě se jim stát a kamarádi postarají o funkci jinou. Zkrachoval jsi v politice? Budeš velvyslancem. A je to.

Občané, nedejte se a nebuďte tou mlčící většinou! Vždyť přece jde o naši budoucnost. Je-li trvale zataženo, přijde často bouře a blesk, který pročistí ovzduší a bude se nám všem lépe dýchat.

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová, Ostrava