Projev na krajske konferenci 26.3.2011

Vážení přátelé,

skoro vše v této zemi je již rozkradeno. Pro udržení životní úrovně bohatých a superbohatých už zbývá poslední zdroj příjmů, a to naše peněženky.

Pod záminkou důchodové a zdravotní reformy má dojít  ke skokovému zvýšení nepřímého zdanění obyvatelstva formou zvýšení DPH. V průběhu dvou let téměř dvojnásobně stoupne DPH u všech základních životních potřeb (potraviny, voda, teplo, bydlení, doprava atd.) Přitom pro všechny země EU s nejvyšší životní úrovní je vysoké DPH na základní životní potřeby dlouhodobě naprosto tabu. Vědí proč – když lid dnes vysají, nebudou mít zítra komu prodávat. Říká se tomu sociální smír, což česká vláda evidentně nezná.

Důchodová „reforma“, tak, jak ji vláda připravila, není žádnou reformou a naše budoucí důchody vůbec neřeší. Spoléhá se na to, že lidé nemyslí, neumějí počítat a přijmou tento tunel bez větších protestů. (26.3. 2011- Čtvrt až půl miliónu lidí se v sobotu v centru Londýna účastnilo pochodu proti ekonomické politice britské vlády a jejím rozpočtovým škrtům.) Tuto podobu reformy si nadiktovala mocná finanční lobby, která si politiky platí, aby fungovali pouze v její prospěch. Do soukromých rukou mají být vyvedeny naše peníze v řádu biliónů korun, bude s nimi zacházeno prakticky nekontrolovatelně a bez jakékoliv garance, že důchodové fondy nezkrachují, nebudou vytunelovány nebo znárodněny tak, jako se to nedávno stalo v Maďarsku. Naše zajištění ve stáří je v tomto tanci miliard a biliónů až na posledním místě.

Občané, spolčení boháčů a politiků v naší zemi se již vymyká jakékoliv sebereflexi a sebekontrole. Omámení penězi se tito lidé ocitají zcela mimo realitu a stali se z nich sociopaté neschopní vnímat životní realitu těch dole. Sytý hladovému nevěří. Pokud je nezastavíme včas, dopadneme velice špatně. Musíme si vzít příklad ze staré dobré Anglie a vyjít co nejdříve do ulic a svou účastí v protivládních demonstracích zabránit prohlubující se sociální propasti mezi superbohatými a superchudými.

Daňový systém v ČR slouží k ožebračení nejširších vrstev obyvatelstva

Česká republika má extrémně regresivně vychýlený daňový mix – ať již v nepřímých daních nebo v konceptu tzv. rovné daně. Na rozdíl od vyspělých a počtem obyvatel stejných zemí jako je Dánsko, Švédsko, Švýcarsko náš stát úspěšně spěje k destrukci. Česká vláda tedy nejvíce bere těm nejchudším (příjmová složka), přičemž zároveň snižuje, respektive ruší sociální zajištění těchto skupin. Sdírá je tedy z obou stran. Jako vláda jim NIC neposkytuje, naopak ohrožuje jejich další existenci – a to ve prospěch těch nejbohatších.

V tomto kontextu je možné se podívat na typické znaky, které vykazují rozvojové a málo vyspělé země:

  • extrémně nízké zdanění velmi vysokých příjmů
  • důraz na financování prostřednictvím nepřímých daní (snazší výběr)
  • odliv kapitálu do zahraničí (v ČR – vysoce záporná výnosová bilance, která strhává do záporu celý běžný účet, odliv v roce 2009 téměř 10% HDP!)
  • vysoká míra korupce, klientelismus
  • špatná vymahatelnost práva a dvojí náhled
  • špatné fungování státní správy, neefektivita, přebujelost byrokracie

Nepřehlédnutelným znakem rozvojových zemí je nízká akceptace politických institucí občany. A tady skutečně zaujímáme poslední místa na světě s banánovými republikami.

Materiály z internetu převzal a upravil Miroslav Mrkva, předseda MO DSSS Opava

Reklamy