Vstanou noví podvodníci

Aktuální dění kolem vlády ČR připomíná napůl frašku a napůl horor. Naprosto neschopný předseda vlády má pod sebou ještě méně schopné ministry, kteří jsou nekompetentní, svému oboru většinou nerozumí, a kteří se starají jen o svůj osobní prospěch.

Co udělala tato vláda pro lidi? Odpověď se nabízí. Nic! Reforma v podání současné vlády vypadá velice jednoduše. Všechno zdražíme, sociální jistoty občanům sebereme, a reforma je hotova.

Co udělali ministři, když pro lidi neudělali nic. Obklopili se svými známými, kterým zajistili pohodlný život s vysokými platy. Kdybychom se podívali na jejich bankovní konta, pak bychom zjistili, že jsou velmi přičinliví a snaživí.

Koaliční partneři současné vládní garnitury jsou nám příkladem láskyplného vztahu mezi lidmi. Jejich bratrství a vzájemná úcta jsou ohromující.

Nad tím vším bdí moudrý pan prezident, který vždy v pravou chvíli zasáhne jak legendární vládce z dávných kronik.

Výměna ministrů Nečasova kabinetu připomíná pověstnou situaci kolem obměny Štrougalovy vlády, kdy odvolaní ministři na druhý den nastoupili do stejných funkcí. U současné vlády pak odvolaní ministři zůstávají v pozadí a škodí dále, nebo dostanou trafiku, jako v případě ministra Johna, který bude ministrem boje proti korupci. Co si máme pod tím pojmem představit, nikdo neví, a jak bude pan John hlídat korupci, neví ani on sám. Možná, že se z toho stane ministerstvo pro rozvoj kontrolované korupce, všechny úplatky nejdříve projdou ministerstvem, to je patřičně zaregistruje a zdaní. A je hotovo.

Milá tvář pana Vondry na nás bude dále hledět s výrazem hlubokého pohrdání, zdá se, že ví toho tolik na své spolubratry, že je neodvolatelný. Myslíme si, že odvolávat ministry je zbytečné a nákladné. Když bude ve funkci dlouho, zabezpečí sebe, svou rodinu a pak přestane mít potřebu okrádat stát a skončí. Když ovšem nastoupí nový ministr, začne hospodařit pro sebe a celý kolotoč se opakuje znovu.

Tolik naštvaných občanů snad nebylo ani v období hluboké totality. Tak co s tím, občané? Budete dál volit tu hrůznou společnost, která si říká koalice?

Studený pot vyvstává na čele, když po vystoupení pana Bárty, který v televizním pořadu koktal ty svoje nesmysly, získal po hlasování diváků 77 procent důvěryhodnosti. Vypadá to, že všechno vždy podplatí a uplatí, že si i koupil hlasy televizních diváků. Jinak si to neumíme vysvětlit.

Vzpomínáte si, jak pan Nečas stepoval se síťovkou v televizi a šířil lži a paniku? V té síťovce za jeho vlády máme to, co lze pojmenovat jen vulgárním výrazem, který zde není možno použít.

Proč vládnoucí kolace nemá zájem o schválení zákona, který by mapoval získávání majetku? Protože čím vyšší postavení, tím více se krade. Je pravda, že vládní činitelé v tomto oboru dosáhli určité virtuozity a jsou téměř dokonalé. Oni nic, ale jejich obratné obchody a triky jsou „naprosto čisté“.

Paní Kočí je jistě zvláštní osoba, ale vezměte v úvahu, že je to produkt současné společnosti a vykazuje rysy typické pro současnou společnost. Ale všimněte si jejích postřehů, vyjádřených vulgární zkratkou a posuďte, zda nakonec nejsou pravdivé. Musí tedy z kola ven.

Takže naše vláda, která se ozdobila fantastickými přívlastky jako vláda boje s korupcí, vláda rozpočtové odpovědnosti atd., by se měla přejmenovat na vládu zločinného okrádání občanů.

Jak praví staré přísloví, trpělivost má své meze. Nedejme už šanci všem těm lhářům a podvodníkům, kteří se spolčují v podivných koalicích, aby měli větší sílu. Nakonec se o kořist poperou jako vzteklí psi. Hledejme alternativy, dejme najevo nespokojenost a odpor.

Naše DSSS je tou alternativou, která by mohla výrazněji zasáhnout do politického dění u nás prostřednictvím našich hlasů. Věřte našemu programu a opravdu novým tvářím, které mohou nastolit změnu.

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová, DSSS Ostrava