Odmaskování

Nenávist k české vládě a frustrace z jejich činů nemá konce. Při projevu pana Kalouska, Nečase a ostatních pánů se člověka zmocňuje vztek z bezmoci, které je občan Česka vystaven.

Do čela odporu se postavily odbory. Patří jim za to dík. Víme ale, že odbory nejsou zcela jednotné a také víme, že pokud se stávky a odporu vůči vládě nezúčastní razantním způsobem všichni nespokojení občané tak jako v roce 1989, nepovede to k vytouženému cíli, to je ke konečnému svržení vlády.

Členové vlády velmi výrazně využívají své beztrestnosti. Porušují zákony, obohacují se na úkor jiných, rozdávají státní majetek a lukrativní zakázky svým známým, soustavně okrádají občany, neumí hospodařit, ministr zahraničních věcí si nechá zabavit majetek státu v zahraničí. Nejsou to nakonec znaky zločinného spolčení?

Stávka je prý nezákonná a politická. Už někdo viděl stávku, která by nebyla politická? Copak může někdo spoutat zákony spontánní výkřik odporu a nenávisti! Nemůže, stejně jako v roce 1989 nebyl nikdo schopen zastavit lavinu odporu vůči tehdejšímu režimu.

Vláda odhodila masku demokratů, odhalila svou pravou tvář. S cynickým gestem nám sděluje, že přijme takový zákon, který stávku v podstatě znemožní. Na ruku vládě půjde jistě justiční mafie, která tak rychle zapracovala pro vládu vyhlášením připravované stávky za nezákonnou.

Člověk s úžasem poslouchá pana prezidenta, který žádá tvrdý postup vůči stávkujícím a chce je vyhodit ze zaměstnání. Taky odhodil masku. Člověk, který byl dosazen do funkce podvody a obstrukcemi se zachoval dle své povahy. Asociálně a vpravdě protilidově.

Tito lidé neudělali pro občany vůbec nic. Ale myslí si, že my budeme skákat, jak oni pískají.

Kam se poděli čeští intelektuálové a inteligence? Jejich hlas není slyšet. Vypadá to, že jsou se vším spokojeni a nic jim nevadí. Určitě to není pravda, ale jejich hlas jaksi není na pořadu dne. Česká inteligence vždy stála na správném místě v dobách největších krizí tohoto státu a dovedla se postavit do čela odporu. Věříme, že tomu bude i teď, kdy vření v české společnosti pomalu vrcholí. Nebuďme slepí a braňme se. Nejsme tak bezmocní, jak to vypadá.

Vláda nám neustále sugeruje, že pokud nepřijmeme její návrhy, ocitneme se ve „smrtelném nebezpečí“. Tvrdí, že když nepřijmeme reformy, nemáme před sebou žádnou budoucnost a vyvolává v lidech pocit ohrožení. Je to snůška nesmyslů, které vymýšlejí všelijací mediální poradci, abychom se báli myslet jinak, než chce vláda nekompetentních diletantů.

Dokud ovšem lidé nepřevezmou odpovědnost za to, co si dosadili do čela země, nic se nezmění. Proto aktivně podpořme všechny akce, které jsou namířeny proti této vládě včetně odporu odborářů. Není to stávka za nějaké výhody dopraváků, ale vyjádření nesouhlasu s tzv. reformami, které mají jen jediný cíl – ožebračit většinu národa a prohloubit propast mezi zbohatlíky a chudými občany. K čemu to pak vede, víme a jsme poučeni z historie.

Za krajský výbor DSSS

Mgr. Václav Komárek – předseda

Iveta Machová – tajemník