Návrh krajského programu

Předkládáme programové teze pro krajskou organizaci DSSS Moravskoslezského kraje. Návrh vychází z celostátního programu DSSS a je ovlivněn specifiky a potřebami naší oblasti.

Ústřední myšlenkou našeho programu je pomoc lidem v potížích, které si nezpůsobili sami, ale do kterých se dostali díky vládě vykořisťovatelů a nekompetentních úředníků. Zlodějská vláda nadává lůze, kterou sami stvořili. Z našich daní platíme, a bohužel i volíme poslance, kteří pro nás vymýšlejí asociální zákony.

Jsme lůza, ale dobře si pamatujeme jména a politické strany, které nám ubližují nehorázným způsobem. Mají strach, že se odhalí jejich podvody a jsou schopni všeho. Nám zbyla jen ulice, čisté svědomí a holé ruce.

To, že jsme lůzou, je pro nás pocta. Z historie víme, že i lůza může tvořit dějiny. Jednou ji dojde trpělivost a už vám zatrhne lumpárny a zlodějiny. Pak jim zbydou jen vzpomínky na to, jak opilí a přežraní z parlamentního bufetu vládli této zemi.

Co chceme?

Iniciovat změnu Ústavy ČR.

Snížit počet krajů o 50 %. Tak například Karlovarský kraj má méně obyvatel než Ostrava, což nemá logiku. Ušetřily by se náklady na správu krajů.

Vystoupit z EU. Náklady na EU jsou každý rok vyšší! Ušetřit tak náklady na europoslance a hlavně omezit povinné platby Evropské unii. Jestliže chceme po EU dotace, znamená to tolik administrativních úkonů, že to zaměstnává celý aparát dobře placených úředníků. Nelze se podřizovat EU v oblasti zemědělské politiky.

Náš stát je schopen být soběstačný ve výrobě potravin, ale nemůže, protože Brusel to nepřipustí. Neměl by kam vyvážet svůj odpad ve formě nekvalitního a podřadného zboží. Pro Osoblažsko, Bruntálsko a Pobeskydí vytvořit podmínky pro rozvoj farem a družstev. Kolik půdy leží ladem, je až k nevíře. Zlevníme tak základní potraviny. Zemědělskou půdu chránit, neumožňovat výstavbu solárních elektráren na zemědělské půdě či pastvinách. Solární panely mohou být na panelových domech. Omezit pěstování řepky na plochách, které patří státu. Umožňovat, aby se rozvíjelo rybníkářství a rybí farmy.

V oblasti životního prostředí je třeba zaměřit se na budování geotermálních elektráren. Držet limity těžby uhlí, neotevírat Frenštát. Omezit neustále rostoucí ceny energií. Biopaliva přispěla k růstu cen potravin. Na výrobu biopaliv se dá použít i odpad z měst, záleží jen na technologii.

Pracovat na rozumných úpravách vodních toků, zajistit protipovodňovou ochranu.

Podpora budování cyklostezek, které by byly opravdu cyklostezkami ve skutečnosti, nikoliv podle názvu. Naší představou je magistrála spojující Beskydy a Jeseníky s napojením stávajících stezek, včetně komunikace na příhraničním přechodu na Osoblažsku.

V ČR je 500 organizací, které se zabývají cikánskou problematikou. Všechny dostávají peníze. Je třeba tyto příživnické organizace zrušit. O nás chudé občany se nestará nikdo.

Důchodovou reformu upravit tak, aby odchod z pracovní činnosti byl uzákoněn v 61 letech. Rozlišit míru opotřebení tělesného či duševního podle pracovních podmínek.

Optimalizovat síť středních škol s ohledem na praktické využití absolventů, přestat cpát peníze do soukromých škol. Například, střední škola uměleckých řemesel, která dostává značné peníze od státu a ještě vybírá školné od žáků, vyprodukuje absolventy, kteří vůbec nemají šanci na uplatnění ve svém oboru a dělají úplně něco jiného, pokud vůbec práci seženou. K čemu je taková škola?

Vraťme vážnost řemeslům. Zaslouží si to. Naši mocipáni se dívají na pracující lidi jako na obtížný hmyz. Važme si kvalifikovaného řemeslníka více, než hloupého politika.

Zákony platí pro všechny stejně! To ovšem u nás neplatí. Když vidíme poslance a členy vlády poznamenané různými aférami, jak důležitě hovoří k lidem o právu, povinnostech a zákonech, je to k vzteku. Rozhodně neplatí zákon, že co bylo ukradeno, musí být vráceno. Jak dlouho ještě jsme ochotni tento stav snášet? Přestaňme být líní a zbabělí hájit svá práva.

Problém zkorumpovaných veřejných zakázek se stal zcela normální. Jinak prý to nejde, tvrdí malí i střední podnikatelé, o velkých ani nemluvě, ti mají na to peníze. Když nedáš, tak nemáš, to je norma. Takže kontrola systému veřejných zakázek je nanejvýš nutná.

Dělnická strana sociální spravedlnosti je zcela zásadní v postojích k totalitárním systémům, jakým je islamismus. Je dobré o tomto nebezpečí vědět a mluvit.

Naší prioritou je a bude práce v zájmu občanů, obyčejných lidí, kteří byli působením naší vlády degradováni do role statistů, se kterými někdo manipuluje, jak se mu zlíbí.

Změňme tento stav, bojujme proti sociální nerovnosti a nespravedlnosti. Nejsme bezmocní, je nás hodně, ale musíme se stále ozývat a dávat o sobě vědět.

DSSS je tím tmelícím činitelem, který nás povede do boje se svévolí a aroganci vlády vůči svým občanům. 90 % nespokojených občanů je obrovská síla. Je třeba, aby zahřmělo a zataženou oblohu nad Českem vyčistil blesk!

Tento návrh programu je možno připomínkovat na ds.moravskoslezsky.kraj@seznam.cz.

Reklamy