Volit či nevolit – být či nebýt

Lidé, kteří nechtějí jít k volbám, musejí být zřejmě velmi jednodušší, sobečtí, zlí, naštvaní a zakomplexovaní na své děti či vnoučata a okolí, chtějí se jim nějakým způsobem pomstít nebo vyřídit účty tím, že svou neúčastí ve volbách dávají šanci, aby zvítězily parlamentní strany, které provádějí protilidovou politiku, a to i politiku proti nim samým. Chápeme,…