Volit či nevolit – být či nebýt

Lidé, kteří nechtějí jít k volbám, musejí být zřejmě velmi jednodušší, sobečtí, zlí, naštvaní a zakomplexovaní na své děti či vnoučata a okolí, chtějí se jim nějakým způsobem pomstít nebo vyřídit účty tím, že svou neúčastí ve volbách dávají šanci, aby zvítězily parlamentní strany, které provádějí protilidovou politiku, a to i politiku proti nim samým.

Chápeme, že občané jsou zklamaní z politických stran, které nesplnily jejich naděje, ale právě proto by to měli zkusit s volbou stran neparlamentních, hlavně takových, které jsou vedené jako tzv. extrémní, nacionální, radikální, či jinak dle zmanipulovaných sdělovacích prostředků. Jsou to ale strany, které poukazují na problémy v tomto státě a mají vůli je řešit.

Jedna z těchto stran je Dělnická strana sociální spravedlnosti, která se přes celostátní propagandu proti ní rozrůstá o nespokojené občany.

Volby jsou i protestní, ale ne tím, že se jich nezúčastníme, ale dávají možnost odstranit nepopulární parlamentní strany tzv. lůzou, která se v historii podílela na změně dějin. Nejen v západních, ale ve všech státech Evropy se tak děje, když tzv. „extrémní“ strany již pochopily, že nelze protěžovat určité skupiny lidí, kteří nechtějí pracovat a platit daně, ale žít a podvádět na úkor občanů, kteří pracují a daně odevzdávají státu, či důchodců, kteří si na sebe a budoucí generaci vydělali. Tyto daně ovšem nesmí být rozkrádány, jak se tomu děje u nás, či ohlupování, že to nepůjde, protože ti noví nemají zkušenosti.

Uvědomme si, že každý je nahraditelný a zloděj či gauner nám chybět nebude. Každý občan se musí lišit od „ovčanů“, kteří moc zřejmě nepřemýšlejí a jsou rádi, že za ně přemýšlí někdo jiný a předkládá jim tzv. správný názor. Proto je zapotřebí používat rozum a srdce a nenechat s sebou manipulovat.

Víme, že chybovat je lidské, ale důležité je také své chyby napravovat a ukázat této vládě, že s tímto jejich chováním nesouhlasíme. Stydíme se za vládu ČR a požadujeme její demisi. Kdo v tomto státě vládne, je chaos!

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová, DSSS Ostrava