Stížnost

Krajský soud v Ostravě k rukám předsedy KS Ostrava David Dembinski 21.4.1983 Vazební věznice Ostrava Věc: Stížnost na průtahy v řízení a nezákonný postup soudce KS Ostrava Vážený pane, u KS Ostrava je vedena mnou podaná žaloba ve správním soudnictví ve věci nařízení vydání dokladu totožnosti státu Česká republika. Spor soudí JUDr. Javorová a ve věci není konáno. Mám…