Stížnost

Krajský soud v Ostravě

k rukám předsedy KS Ostrava

David Dembinski 21.4.1983

Vazební věznice Ostrava

Věc: Stížnost na průtahy v řízení a nezákonný postup soudce KS Ostrava

Vážený pane,

u KS Ostrava je vedena mnou podaná žaloba ve správním soudnictví ve věci nařízení vydání dokladu totožnosti státu Česká republika. Spor soudí JUDr. Javorová a ve věci není konáno. Mám za to, že průtahy jsou úmyslné a následného nabytí finanční hotovosti z mých „offshore“ účtů, které by vedly k opětovnému zastupování mé osoby v trestních věcech renovovanými advokátními kancelářemi, jako tomu bylo v minulosti.

V této věci mě byl ustanoven advokát Mgr.Ing. Milan Horák z Brna. Jedná se o velice kvalifikovaného advokáta se zájmem o prosazení práva a spravedlnosti. Opakovaně mě navštěvoval ve Věznici Kuřim za účelem porady a řešení sporu. V místnosti pro advokáty ve věznici Kuřim jsme při poradách byli odposlouchávání zřejmě SRPaS, výsledkem toho byla odvetná opatření. Jakmile Mgr. Horák inicioval u KSZ v Brně trestní oznámení, byl jsem tajně převezen do věznice Plzeň-Bory. Došlo k úmyslnému oddálení klienta a advokáta s cílem zmařit vydání průkazu totožnosti a zakrytí kriminálních aktivit vedení věznice Kuřim.

Vzhledem k mému současnému místu pobytu a zastrašení advokáta, žádám tímto o přidělení nového advokáta a pokud možno z pořadníku soudu. Mám „štěstí“ v posledních letech, že mě zastupují advokáti přidělení soudem, kteří jsou bývalými policisty. Snad chápete mé pozastavení nad advokáty, kteří nemají mou důvěru.

U mé trestní věci 54T6/2009, ve které jsem vazebně stíhán pro 6-ti miliónový podvod s motorovou naftou, došlo dle mého k nezákonnému postupu soudce JUDr. Rychtáka, když mi odmítl vydat protokol o hlavním líčení a také zaslat mě ho mailem, jak je to běžné v soudní praxi. Soudce argumentoval tím, že mi nic nedá a že protokol poskytne advokátovi. Vzhledem k tomu, že s advokátem nemluvím, hájím se sám a jsem obžalovaný, mám právo na tento protokol.

Poukazuji na výslech korunního svědka M.K., když vypovídal téměř 3,5 hodiny u hlavního líčení o skutku v žalobě. Je velice „zajímavé“, že když popisoval, jak ho policisté z oddělení vražd, ÚOOZ a OHK postupně instruovali o tom, jak má vypovídat, zrovna se „zasekl“ počítač, který nahrává výpověď svědka. Následně je mi odmítnuto vydání protokolu o hlavním líčení!

V této trestní věci mě dříve zastupovala renovovaná advokátní kancelář Mgr. Jakuba Vepřeka, se kterým jsem uzavřel dohodu o odstoupení o zastoupení advokátem. Zřejmě začíná být krajně alarmující, když unikly z ČSOB a.s. klientské informace k účtu advokáta Mgr. Vepřeka.

Klientské informace z ČSOB a.s. vynesla osoba pracující ve prospěch „Justičního gangu“, tyto informace dále byly předávány osobám z kriminálního prostředí bez trvalého pobytu v České republice.

Žádám o písemné vyjádření a v případě dotazu jsem ochoten Vám osobně poskytnout další informace.

V Ostravě dne 20. září 2011
S pozdravem
David Dembinski v.r.
Reklamy