Sůl nad zlato

Celý civilizovaný svět se hrozí současných dějů, ale proti podrazům globálního kalibru ve prospěch zbrojního průmyslu a bankéřů je bezmocný. Je nám známo, že vývoz revolucí a válek je spojen s prodejem zbraní, munice a bojové techniky všeho druhu.

Navíc, „správná“ ideologie vznese námitku, že všichni na světě mají rozhodovat o tom, co chtějí. „Vazalští vládci“ dají svinstvu vznešený háv a název – nastolení pořádku, respektování lidských práv, roznášení kultury, či ve jménu hesel demokracie a svobody, vhodné pro rozkrádání národů, včetně našeho.

Dnes vidíme a denně si potvrzujeme, jak se Američané ustavili policisty světa – jako ochránci spravedlnosti, nositelé demokracie a svobody. Kdo s tím nesouhlasí nebo je proti, je terorista, extrémista, neonacista apod.

Kde je strategická pozice, zdroje důležitých surovin, ropa, plyn, tam musí být vybojována svoboda a demokracie. Organizovaný zločin pronikl do bankovnictví, vlád a parlamentů. Zločinní ministři a poslanci si pouze přikrádají, jsou to jen menší ryby. Ti velcí žraloci sedí v honosných sídlech po světě a v „dobytých“ a „osvobozených“ částech kouzelných míst, jako v Boce Kotorské (viz Nat Rothschild), kde se dnes baví a kochá svou dokonalostí výkvět bankéřů a vládců světa.

No a v budoucnu se budeme divit nad úžasným bohatstvím ukradených pokladů či uměleckých sbírek, prodávaných v aukčních síních světových obchodních a bankovních center anonymními majiteli. Kulturní a společenské hodnoty se rozpadávají a všechno dobré, co budovala staletí, se vytrácí. Pomatenci (zločinci) tisknou peníze a dávají do oběhu – ale zláta se nenajíš a myšlenku nezabiješ.


Mgr. Václav Komárek, DSSS Ostrava

Reklamy