Vyplácí se poctivost?

Je poctivost přežitek z minulosti a ti, kdo se snaží jednat poctivě, jsou odsouzeni k nezdaru. Lze souhlasit s tímto hodnocením situace? Je sice fakt, že se nepoctivost často vyplácí a ti, kteří se snaží jednat čestně, jsou pod silným tlakem z různých stran. Kdo by si nepřál žít ve větším luxusu. Pokušení snadno přijít k penězům je silné.

V posledních letech ovlivňuje podnikání na celém světě špatná ekonomická situace. Firmy musí držet krok s rychle se měnícími technologiemi, s konkurencí jak domácí, tak i zahraniční. A tak vzniká u zaměstnanců pocit, že jediný způsob, jak dosáhnout cílů stanovených manažery či majiteli, je uchýlit se k nepoctivosti. A všichni zatčení pro uplácení tvrdí, že to museli udělat, jinak by firmu přivedli k úpadku. Všichni se pokládají za čestné občany a svou nepoctivost omlouvají nebo různě zdůvodňují.

Vyhýbají se výrazům, které znějí pohoršivě. Takže podvod se schová za konkurenční boj, úplatek se nazve pozornost nebo poplatek za urychlení zakázky, či lobbování. V očích lidí je poctivost spíše o tom, co jim projde dle zákona než o tom, co je skutečná pravda. Když se na nepoctivost přijde, lidé se pohoršují, ale pokud není odhalena, považují ji za přijatelnou. Ti, kterým to prochází, jsou pokládáni za chytré, schopné a kreativní.

Lidé, kteří mají soupeřivého ducha, říkají – musíte udělat cokoli, abyste zakázku dostali. Je to ale pravda? Nebo je to tak, že se snaží ospravedlnit svou nepoctivost, vlastně klamou sami sebe.

Je nutné používat nepoctivé praktiky, když chcete být úspěšní? Odpověď je ne! Nepoctivý člověk je často sám proti sobě, poškozuje svůj morální kredit. Ba naopak, člověk s dobrým morálním kreditem vzbuzuje důvěru, což je základním předpokladem pro dlouhodobý úspěch.  Ať si to uvědomujete nebo ne, jestliže máte pověst poctivého člověka, má to vliv na to, zda budete úspěšní.

A totéž platí i v politice, kde jsou lidé, kteří jednali či jednají nečestně, získali výhody – to je smysl života, kdy hlavním cílem je získat moc a bohatství. Možná si až příliš pozdě uvědomí, že kvůli nepoctivosti se připravili o skutečný úspěch.

Pro někoho je úspěchem něco jiného než hromadění bohatství, a to je sebeúcta, vnitřní klid či rodinné štěstí a svědomí.

Nestačí jen napsat morální kodex politika či podnikatele, ale je třeba dle toho se chovat.

Dnešní občan – volič je poučen a není třeba ho mediálně poučovat, jak se má ve volbách zachovat, když aféry jsou známy, z kterých má profit jen politik, ale ne občan.


Mgr. Václav Komárek, DSSS Ostrava

Reklamy