Povedená „Kauza Rath“

V poslední době je veřejnost informována o mnoha případech korupčního jednání a jejich odhalování. Celkově vzniká dojem, jako by se pohnuly po dvaceti letech stojaté vody české politické žumpy a místo zápachu vydaly závan svěžího vzduchu. Mezi všemi jinými má případ poslance a hejtmana středočeského kraje Dr. Ratha jasné prvenství.  Nebude na škodu připomenout si některé události z posledních let, abychom lépe pochopili  co a proč se děje.

Na počátku všeho stál první  čin koaliční vlády premiéra Nečase po volbách – zavedení školného na vysokých školách. To se setkalo s tak masivním odporem studentů, kteří vyčítali zvláště straně VV jednání proti předvolebním slibům, že to vedlo ke zrušení vládního rozhodnutí. Vzápětí přišlo odhalení korupčního počínání ministra za ODS Pavla Drobila. To vyvolalo ostrou třenici mezi ministrem vnitra Johnem a Petrem  Nečasem. Strana VV- snad aby si napravila image pošramocené schválením školného,  pustila se do plnění jiného bodu svého programu- odhalování korupce. To vedlo k odhalení kauzy PROMOPRO a následným bojům ve vládní koalici. První obětí protikorupčního boje se stal oznamovatel Drobila Michálek,  připravený o práci z vůle premiéra. Další události vedly k rozbití strany VV pomocí známé poslankyně Kristýny Kočí a následně Karoliny  Peake.  Ministr vnitra John byl vyměněn za Jana Kubice.  Teprve pak se události pohnuly správným směrem.  Velmi rychle bylo obviněno pět lidí- vesměs pracovníků firmy PROMOPRO  takže jméno Vondra se z kauzy tiše vytratilo. Pan ministr za ODS a pan premiér mohou klidně spát. Jan Kubice, jenž před  volbami 2006 sepsal zprávu o pronikání organizovaného zločinu do státní správy, se po pěti letech, kdy  organizovaný zločin nerušeně pronikal do státních struktur, ocitl v křesle ministra vnitra takto proniklého státu a začal dělat pořádek s korupcí v nekoaličních řadách.  Akce proti hejtmanu Rathovi si prý vyžádala nasazení stovky elitních policistů na celého půl roku. Bylo by zajímavé zjistit, kolik z nich bylo tzv. placených policejních provokatérů a co dělali. Na rozdíl od jiných kauz (Čunek, katarský princ atd.) kdy se o obviňovaných osobách psalo jako o „údajně se dopustivších toho či onoho trestního skutku“, v případě Dr. Ratha se veškerá média vyjadřovala o panu hejtmanovi jako o viníkovi, přestože mu nebyla vina dokázána před soudem. Také ostatní tzv. korupčníci nebyli automaticky zbaveni imunity. Není na tom však nic až tak dalece divného: Dr. Rath si znepřátelil vlivné bossy ODS, když za svého krátkého působení ve funkci ministra zdravotnictví dokázal odvolat ředitelku VZP Ing. Musílkovou, odpovědnou za rozjezd projektu IZIP pánů Cabrnocha a Ouzkého, kterým byly vyvedeny značné prostředky z peněz zdravotních pojištěnců na konta pánů podnikatelů.

Další těžký hřích spáchal, když jako jediný hejtman ČSSD se po posledních krajských volbách nespojil ve Středočeském kraji s ODS. Tím si „ rozlil mléko“ i u vedení ČSSD , protože se zachoval jako jediný skutečný sociální demokrat a také se snažil splnit sliby dané voličům ČSSD, čehož se nikdy předtím voliči socialistů nedočkali. Jako tradičně ( např. odvolání ministra zdravotnictví Kubinyiho) se vedení  ČSSD promptně od Dr. Ratha odvrátilo a postavilo se proti němu ještě před soudem.

Dozorováním Rathovy kauzy byla pověřena  krajská státní zástupkyně Severočeského kraje  JUDr. Bradáčová. Byl to právě Severočeský kraj, kam byla vyslána kontrolní komise EU, aby prověřila podivné zásobování nemocnic společností 1.zdravotní, v jejímž vedení se vyskytovali tři náměstkové sociálně demokratické hejtmanky Vaňhové. Tato společnost  prodávala předražené vybavení nemocnicím v Severočeském kraji. Na toto vybavení byly právě použity dotace z EU, takže komise tyto dotace zastavila. To vše se odehrávalo, jakoby se nechumelilo, za nečinnosti jakékoli kontroly v kraji, v němž paní Bradáčová vykonávala dohled nad zákonností, než byla povýšena na vrchní státní zastupitelství do Prahy. V původním působišti paní vrchní státní zástupkyně působil též známý „konkurzní“ krajský soudce Dr. Jiří Berka. Novináři však označili za zneuživatele dotací EU Dr. Ratha,  a připojili se tak devótně k vládnímu honu na čarodějnice. Hejtman Rath se netajil záměrem vrátit některé nemocnice privatizované jeho předchůdcem z ODS Petrem Bendlem do vlastnictví kraje. Rekonstrukce nemocnice v Kladně patřila do tohoto plánu nápravy škod ve zdravotnictví kraje. Na internetu koluje článek novináře Vladimíra Kapala o Davidu Rathovi. Zvláštní pozornost si zaslouží pasáž, kde pan Kapal cituje tvrzení svého známého policisty, že na vládní objednávku dokáže policie ČR znemožnit kteréhokoli občana republiky. To se zřejmě děje právě Dr. Rathovi. O podobných praktikách státní byrokracie svědčí i desetiletý boj bývalého agenta BIS Hučína za očištění z falešných obvinění, nebo brněnského policisty Foltýna nepravdivě obviněného z  „neonacizmu“ a suspendovaného. Ještě staršího data je aféra Wallis. Tento muž byl též obviněn z korupce, odsouzen a následně odškodněn z peněz daňových poplatníků za nespravedlivé věznění.

Již Shakespeare psal, že je něco shnilého ve státě… Nedávno proběhla tiskem zpráva, že odstoupil z funkce krajského státního zástupce JUDr. Petr Coufal z Brna. Sám prý uznal své pochybení, když sám sebe zbavil obvinění z podjatosti a vyvodil z toho důsledky. Je to TEN Petr Coufal, který v průběhu vyšetřování kauzy Jiřího Čunka vyhrožoval svědkyni Urbanové, „že si ji podá“? Tehdy  jeho hrdinská pohrůžka prošla bez povšimnutí investigativních novinářů i profesních kruhů. Hodně se toho změnilo v tzv. právnické etice, jestliže je dnes možné veřejně zastrašovat svědka probíhající kauzy „z moci úřední“.

Koaliční strany zoufale potřebují prezentovat samy sebe jako bojovníky proti korupci, ačkoli právě ony ji za posledních 22 let do českého prostředí implantovaly. Věřme, že přes veškerou snahu se jim nepovede svést vinu na druhé- např. na Dr. Ratha a že  veřejnost jim u krajských voleb jasně dá červenou kartu!

Jiří Poledno,  DSSS Ostrava

Reklamy