Nová doba

Ano, začalo to návrhem, že bývalý totalitní režim, chvástající se osvobozením pracujícího člověka od vykořisťování, fakticky obnovil nevolnictví, občanům upírat základní lidskou důstojnost, schopnost mravního a rozumového úsudku a možnost tento úsudek projevit.

Ale parlament ČR se usnesl jinak; uzákonil, že režim založený na komunistické ideologii byl zločinný, nelegitimní. Ve společnosti začíná boj proti komunismu, který ale není bojem proti komunismu. Vždyť jsou přijaty zákony umožňující trestně stíhat pouhá slova a myšlení – pro dobro společnosti. A výsledek – komunisté mají reálnou šanci vrátit se k moci. To znamená, že jsme šli jinou cestou a jsme tam, kde jsme byli, ale v jiné (horší) pozici.

Nyní místo ideologických pracovníků nám budou nařizovat pseudointelektuálové, kteří si myslí, že jak budou pískat, my budeme podle nich tančit. Čeká nás integrace (fiskální a politická unie), kterou nikdo nechce. Postihují se lidé, kteří nic neprovedli, ale stýkají se s osobami „nesprávného“ myšlení, a proto není potřeba eliminovat lidské počínání, ale přímo jedince.

Kde se stala chyba státu, že se vrací způsoby řízení státu a zacházení s občany, které byly považovány za zločinné, včetně praktik nového nevolnictví.

Myslíme si, že máme prvky demokracie – volby, média, referenda, ale nemáme základy demokracie spočívající v ochraně před dominancí, tzn. „nadlidi“ – poslance či kmotry, kteří mají ten správný názor.

Aby mocní nepodléhali pokušení zločinného spolčení, je nutno omezit funkční období (pouze 2x). To je ten lék včetně moci (zákonné, výkonné a soudní), že se na vládě podílí více složek a žádná nemůže získat nadvládu, což se nyní děje na úkor soudní moci. Mocní beze studu plní své cíle bez ohledu na právo – jako fašisté či komunisté.

Nezapomínejme – to platí pro dnešek i budoucnost. V pozadí všech akcí proti nám je skutečnost, že my Češi překážíme německé expanzi, jak územní tak ekonomické. Bylo tomu tak v dějinách vždy a je i dnes. Učme se ze zkušenosti a berme poučení z historie.

Občane, dělej, drž hubu a buď rád, že máš práci. Lidí je dost!

Nechť si ale každý uvědomí, že právo na odpor je zakotveno v ústavní Listině základních práv a svobod.

 

Mgr. Václav Komárek, DSSS Ostrava