Myšlení lidí je stále stejné

Apolitičnost s politickou barvoslepostí nás přivedla k „Vítěznému únoru“ KSČ a rokem 1948 k masivnímu vymývání mozků obyvatelstva. Cenzura kontrolovala myšlení a k životu stačily směrnice ÚV KSČ. Lidé apolitičtí, které politika nezajímala, dali ve volbách svůj hlas KSČ a konečně z popudu KSČ začali myslet „politicky“.

Po sametové revoluci, po níž došlo (bez plebiscitu) k vymazání právě osvobozeného Československa, k vymazání Československa z mapy Evropy, přišli noví usměrňovatelé našeho myšlení. Tak se dnes upravuje myšlení k potřebě politiků a jejich skrytých i otevřených cílů. Politici k nám promlouvají přes média. A ten, kdo média vlastní, usměrňuje i vládce.

Současná ekonomická situace ve světě je obdobná té, jaká byla těsně před vypuknutím velké krize v roce 1929. Má i stejnou příčinu – politika nevměšování se státu do hospodářských problémů.

Současný světový vývoj kapitálu, kdy na finančních trzích rostou spekulativní obchody a umělé machinace s kurzy valut a cenných papírů, ohrožuje ekonomiku celých států. Pro porovnání – během 15-ti let vzrostl objem světového produktu 3krát, objem světového kapitálu 8krát, ale finančních transakcí 15krát. Finanční trh se stává samoúčelným a podkopává ekonomiku mnoha států.

Renomovaní světoví ekonomové jsou zmatení masovou nezaměstnaností a rostoucí bídou v době hospodářského rozmachu, kdy stoupá produktivita práce, a vznikají pohádková bohatství. Zdá se, že od velkých ekonomů se spásy nedočkáme.

Bude to chtít politiku, která nazve věci pravými jmény. Politika s velkým P, která se postaví proti diktátu současného jediného správného myšlení. Ano, je to předseda politické strany DSSS Mgr. Tomáš Vandas, obdivovatel Franklina Delano Roosevelta, jenž odvážně a rychle vybudoval ochranná sociální opatření, zavedl pravidla hry a posílil viditelnou ruku státu.

Dnešní ideologové a „mocní“ Mgr. Vandase nemají rádi, obviňují ho z populismu, rasismu a nacionalismu. Ale co hlásá pan Tomáš Vandas na náměstích, to je sociální zabezpečení, podpora v nezaměstnanosti, veřejné práce, zemědělské dotace, čestné a férové obchodní smlouvy, zaručenou minimální mzdu (ne však tu dnešní), ohraničenou délku pracovní doby, kolektivní vyjednávání a smlouvy – v podstatě zachraňuje kapitalismus. I jeho citace jsou shodné s Rooseveltem, který prohlásil, že míra pokroku nespočívá v tom, zda zvýšíme blahobyt těch, kteří mají dost, nýbrž v tom, zda zabezpečíme ty, kteří mají málo.

Zaměstnanost chce Tomáš Vandas zvyšovat zásluhou státního programu veřejných prací, tzn. rozvoj infrastruktury, ochrana životního prostředí, využívání nových technologií a inovací, rozvoj vědy a školství, zakládání zemědělských a výrobních družstev, podpora umění apod.

Je mu vyčítáno, že chce spravedlnost pro všechny, což je základem pokojného soužití a prosperity. Stát má podporovat rodinu založenou na trvalém svazku jednoho muže a jedné ženy. Současná krize má své kořeny především v krizi morální, budoucností naší země je křesťanství, a ne islám. Máme být hrdi na svou historii, tradici a kulturu. Náš stát patří do Evropy jako suverénní partner a ne jako vazal EU (Europrotektorát).

Proto je pan Vandas nebezpečný pro vládnoucí garnituru a jeho názory nemohou být prezentovány v médiích, aby se s nimi občané seznámili.

 

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová; DSSS Ostrava

Reklamy