Mají peníze nohy?

Ano, peníze chodí po dvou i po čtyřech. V naší venkovské oblasti to znamená chov domácího zvířectva.

Určitá skupina lidí se živí „malým“ zemědělstvím. Tehdy je zapotřebí vlastnit zeleninovou zahradu nebo menší pole, kde lze pěstovat veškeré zemědělské produkty dle úrodnosti půdy a hlavně geografické polohy. Odchovat domácí zvířectvo je proto velká odpovědnost.

Pro lidi z příhraničí a především tam, kde je značná nezaměstnanost, by mělo platit pořekadlo – peníze jsou prase a prase jsou peníze. I v minulosti, kdy ještě neexistovaly peníze, se lidé živili směnným obchodem. Domácí zvířectvo, zemědělské produkty sloužily jako platidlo. Sice to není na zbohatnutí, ale stačí to k životu – jídlo, oblečení a střecha nad hlavou. Lidé žijí jednoduše, zato mají k sobě mnohem bližší vztahy a jsou šťastní, zdravější a mají i jiné mravní hodnoty.

Proto apelujeme na Vás, zakládejte zemědělská družstva. Je nám známo, že zemědělství je práce sezónní. Vy však nejlíp víte, co máte chovat, jakým plodinám se daří, a nespoléhat na rozmary počasí.

Zakládejte i výrobní družstva. Myslíme si, že jste schopní a pracovití. Na zlatokopy, nefachčenka nebo naší vládu nespoléhejte.

Stát vlastní v pohraničí značné množství pozemků a lesů, které nejsou využívány. Tyto pozemky a lesy by měl stát pronajímat právě družstvům za symbolickou cenu. Nejen to, i půjčit peníze s nízkým úrokem na více let, aby si družstevníci mohli zakoupit stroje a zařízení a rekonstruovat starší budovy pro svou činnost.

Dělnická strana sociální spravedlnosti má toto v programu, protože máme zájem snížit nezaměstnanost, máme zájem o zdravé potraviny, ale hlavně o potravinovou soběstačnost.

 

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová; DSSS Ostrava

Reklamy