Záleží vládě na ženách?

Dnes mladí lidé často žijí singl. Ne že by byli sobečtí, i když se tomu vyhnout nelze. Ale naše protilidová vláda s tímto stavem nic nedělá, kromě proklamací, které už nikdo nebere vážně.

Kéž by podporovala manželství, které má značné výhody. Nelze zvyšovat populaci tzv. emigranty, kteří jsou jiné kultury a náboženského vyznání, mají neznámé nemoci a zvyšují kriminalitu. Nelze podporovat průvody třetích pohlaví a nepřizpůsobivé k vyšší porodnosti, když je značný předpoklad dalšího parazitování na společnosti.

Jistě, dva lidé nejsou stejní. Jedno však mají společné – jsou nedokonalí. I když mají harmonický vztah, občas mezi nimi vzniknou neshody. Jsou ovlivňováni filmy, telenovelami, a když manželství nenaplní tu filmovou ideální představu, jsou partneři rozčarovaní. Může být náročné vyjít s penězi. Oba musí pracovat, jen aby vydělali na jídlo, oblečení a bydlení. Taková úzkost je na místě. Můžete však uspět a vyrovnat se se zklamáním, když budete spolupracovat.

DSSS si je toho vědoma, a proto podporuje tradiční rodinu, tzn. muž a žena. Místo expedičních sborů v Afganistánu či Kosovu a zbrojení chce pomoci mladým rodinám a ženám s malými dětmi (např. pracovat na zkrácený úvazek).

Když položíme otázku, co je největším problémem ve společnosti, dočkáme se odpovědi, že je to nezaměstnanost, kriminalita, korupce, beznaděj. Všechno se dá řešit, ale chce to dobrou vůli a ne kauzy zametat pod práh.

 

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová; DSSS Ostrava

Reklamy