KONEC SVĚTA v Čechách?

Zneklidňuje vás budoucnost? Nejste sami. Už od starověku lidé spekulují o tom, co přijde, a mnozí dochází k závěru, že budoucnost nevypadá zrovna růžově.

Existuje řada vizí a teorií, které lidem nahánějí větší hrůzu. Podle jedné z nich dojde k masivnímu posunu zemské kůry, což způsobí mohutné vlny tsunami, zemětřesení a sopečné erupce. Jiná teorie uvádí, že se planety seřadí za sebe a v důsledku toho zesílí sluneční vítr, který na Zemi způsobí spoušť. Další teorie předpovídá, že dojde k přepólování magnetického pole země a sluneční radiace nás všechny usmrtí. Co množství knih a webových stránek existuje, které předpovídají konec světa 21. prosince tohoto roku. Tato teorie vychází ze starověkého mayského kalendáře.

Všechny tyto teorie ovlivnily některé lidi natolik, že si budují bunkry, stěhují se do hor a jsou plně soběstační. Nejsou závislí na energiích (voda, teplo, elektřina).

Existují i lidé, kteří ničemu z toho nevěří. Ale bylo by chybou dojít k závěru, že lidstvu žádné nebezpečí nehrozí. Největším nebezpečím pro svět je člověk samotný.

Náznaky toho vidíme – lidé milují sami sebe, milují peníze, jsou domýšliví, sebejistí, bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru. Jsou to zrádci nadutí pýchou. A přesně tak se i chová naše vládnoucí garnitura, která vytváří podmínky pro genocidu národa.

Nepodporuje mladá manželství, nevytváří podmínky pro mladé matky, rozvoj společnosti, zaměstnanost, a ani nechrání občana před zhoršujícím se životním prostředím, před nekvalitními potravinami a poslední případ – pančovaný alkohol. Nechrání naše zdraví a neustále zdražuje léky. Vzniká beznaděj a lidem je už vše lhostejno, protože nemají perspektivu.

Pak to budou občané ČR, kteří jako první se budou podílet na konci světa u nás.

Proto je třeba zamyslet se a udělat něco pro záchranu – tuto vládnoucí garnituru potrestat tak, že ji znovu nezvolíme a potrestáme za tento stav, který nám připravili.

Proto volíme DSSS!!!

 

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová; DSSS Ostrava

Reklamy