Jak získat vzdělání

Napřed musíte mít motivaci a tu získáš, když budeš vědět, že to, co děláš,  má nějakou praktickou hodnotu a to tím, že chodíš do školy, která ti pomůže získat moudrost a schopnost uvažovat. Když takovou schopnost získáš, budeš umět řešit problémy a nespoléhat se na pomoc druhých. Ve  škole se setkáváš s různými typy lidí, máš spoustu příležitostí získat vlastnosti jako je trpělivost a sebeovládání. Naučíš se být tolerantní, mít úctu k druhým a projevovat empatii)vcítění), což se ti bude hodit v dospělosti. Škola tě naučí mít dobrou pracovní morálku, pomůže ti najít práci a udržet si ji. Navíc, čím lépe budeš znát svět kolem sebe, tím lépe budeš rozumět sobě a vědět, co je pro tebe nejdůležitější. Protože potřebuješ vzdělání, nemá smysl se zajímat, co se ti na škole nelíbí. K tomu, abys dokončil školu, musíš mít , myslím, plán, kde máš určen čas pro úkoly a učení a tím nebudeš ve stresu.

Nezapomeň, že důležitá je spolupráce s rodinou, učiteli a s přáteli. Přitom musíte současně pečovat o svoje zdraví, tj. spánek, který dodá energii, životospráva-zde nezapomínat na snídani, vyvarovat se alkoholu, drog a cigaret a hlavně cvičit, mít pohyb- zlepší se nám duševní schopnosti, imunita i nálada a také zmírníte stres.

Škola pro vás bude smysluplnější a zábavnější, když budete vědět, proč do ní chodíte. Dejte si otázku, jak si budete vydělávat. Zhodnoť si své schopnosti- chceš pracovat s lidmi, pomáhat,- zajímají tě technické věci nebo máš koníčka, který tě v budoucnu může živit, a pak uvažuj o možnostech, které povolání se hodí k tvým schopnostem. Tyto možnosti si prodiskutuj s jinými lidmi a nezaměřuj se na vysněnou představu. Uvažuj logicky. Je poptávka po práci, kterou chceš dělat, najdeš uplatnění na místním trhu?

Na závěr-  jak mohou rodiče pomoci svým dětem. Buďte realisté, neřešte problémy, které stejně nemůžete vyřešit. Hledejte ale jiná řešení- např. vytvořit doma lepší studijní prostředí, nebo návrhy třídního učitele nebo výchovného poradce- tito lidé jsou vaši spojenci a ne nepřátelé. Mějte na vzdělání vyrovnaný názor. Nemyslete si, že vaše dítě musí absolvovat VŠ, aby se dobře uživilo. Jsou i jiné, méně nákladné možnosti. Šikovný řemeslník si vydělá stejně, nebo i více, než absolvent univerzity. Konečně chci říci- podmínky ve školách nejsou vždy ideální, děti se setkávají s překážkami, které před několika desetiletími vůbec neexistovaly, ale když svému dítěti pomůžete, může školu zvládnout. Nechceme v naší republice negramotné lidi, jak uvádí statistika ČR, ŽE 50 TISÍC LIDÍ U NÁS NEUMÍ ČÍST A PSÁT, I KDYŽ JE ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA POVINNÁ JIŽ OD DOBY MARIE TEREZIE, od 6.12.1774!

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová

Reklamy