Osamělé matky s velkým M

Máme možnost hovořit s těmito ženami, žijí s jedním či více dětmi. Své situaci se dokázaly přizpůsobit, avšak každá si přeje mít podporu milujícího partnera. Známe ale i případy, kdy osamělé matky na výchovu dítěte rezignovaly a nechaly to na starost státu, na což doplácí každý pracující občan včetně důchodců. Proto se budeme zabývat jen osamělými ženami, kterým se výchova dětí daří.

Co je pro ně důležité, je to, že hledají pomoc u příbuzných a přátel, na které se mohou obrátit, když zrovna potřebují pohlídat dítě, někam si dojít, nebo si jen popovídat. Může pomoci i rodič (otec), kterému nebylo dítě svěřeno do péče, ale je zodpovědný a ochotný pomoci. Děti přeci potřebují trávit čas i se svým otcem. Přitom je nutno vést děti k tomu, aby vám pomáhaly.

Přesto, že matky mají spoustu povinností a jsou unavené, tak věnují svůj čas dětem. Jsou s nimi citově a myšlenkově vnímají své děti, když mluví a uvědomují si, že když přijde puberta, už si spolu moc nepopovídají. Řídí se zásadou, že člověk má být rychlý k slyšení, pomalý k mluvení. Každé dítě má problém, který se zdá banální. O to musí být matka chápavější, tak, aby se komunikace nezvrhla v hádku, čímž se situace zhorší a s rozhovorem je konec. Každé dítě potřebuje lásku.

Každá osamělá matka si taktéž ujasnila, co je pro ni a děti důležité, tzn., jak naloží se svým časem i penězi. Zdraví dětí je důležité a tak se snaží kupovat výživné potraviny, než utrácet peníze za léky. Kupuje pouze to, co potřebují a ne to, co chtějí. Uvědomme si, že mnoho věcí znamená stres – úklid, opravy, údržba. Je třeba si život zjednodušovat, tj. zbavit se zbytečností.

Co je zajímavé, každý den (večer) jedí společně a povídají si o svých pocitech. Každé dítě potřebuje pravidla, tzv. řád – učit se, pomáhat v domácnosti apod. Jak je nám známo, morálka se nejen u nás, ale i ve světě zhoršuje a má vliv na každou rodinu. Aby tomuto tlaku děti odolaly, potřebují mít správné hodnoty, a to je láska, laskavá i trpělivá. Láska není žárlivá, nevychloubá se, nechová se neslušně atd.

Každé dítě potřebuje kladný vzor či ideál. DSSS je si vědoma těchto problémů, známe i opak, kdy se matky úmyslně zbavují svých dětí na úkor státu a institucí. Řešení však existuje – dětské přídavky pouze na dvě děti, na další odpočet z daní a ne jak je to nastaveno dnes. Uvědomme si, že budoucnost nás všech leží na našich dětech a ne na lidech, kteří mají děti jako výrobní prostředek pro získávání peněz a jsou špatným příkladem pro své děti – viz „jablko nepadá daleko od stromu“.

Pamatujme, že lidi lze donutit k práci ekonomicky, ale ne za směšnou minimální mzdu, kterou je nutno při současných platbách navýšit alespoň o 1200-1800 Kč, včetně důchodů.

 

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová; DSSS Ostrava

 

Reklamy