20 let po rozdělení Československa

Zatímco slovanské země se rozdělily, tak Německo se sjednotilo. Ale SRN je spolkový stát, kde existují samostatné vlády, které spravují místní věci v rámci autonomie. V totalitní ČSR byla hospodářská i životní úroveň Slováka zcela vyrovnána.

V Belgii je vyšší ekonomická úroveň než ve frankofonním Valonsku a i přes občasné krize se nechtějí rozdělit. Značnou suverenitu má ve Španělsku Katalánsko i Baskicko. Národnostně pestrá Británie se taktéž nerozpadá. Zřejmě staré římské přísloví „rozděl a panuj“ nerespektují a nemá v těchto státech co dělat. U nás pro změnu zřejmě nikdo z českých i slovenských politiků nečetl pověst tzv. 3 pruty knížete Svatopluka.

Naše rozdělení bylo zradou společných ideálů. Žádná politická strana jak v Čechách, tak i na Slovensku to neměla ve svém politickém programu, kromě SNS (Slota). Dnešní mladá generace o tom nemá ani ponětí, co bylo před 20 lety.

Proto, snažme se nadále udržovat a rozšiřovat dobré společné soužití včetně finanční spoluúčasti, např. sjednocením vlakové dopravy nebo při omezování počtu vyslanectví jejich společným využitím. Kapitál je dnes vzájemně propojen a lze ho nadále rozšiřovat.

Učme se ze vzájemných chyb i úspěchů. Využijme možnosti spolupráce v oblasti vojenské obrany států. Zatím je dobrá spolupráce ve školství, ale která jde na účet naší republiky.

Zastánci společného státu dvou republik věří, že se později opět spojíme při vědomí, že jsme malí. Rozhodně ale není vhodná rezignace na současnost. Nedobrého je kolem nás stále mnoho, a proto se snažme k nápravě vést naši mládež. To je budoucnost našich národů.

 

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová; DSSS Ostrava