Naše „elity“

Ne že bychom podceňovali práci ostatních výborů v Poslanecké sněmovně PČR, ale jsme přesvědčeni, že nejdůležitějšími výbory jsou rozpočtový, který řídí pan Suchánek (ODS), absolvent vysoké hotelové školy, či hospodářský výbor, jejž řídí pan Urban (ČSSD).

ODS místo slibovaných skutků spíše generuje korupční kauzy a přísliby šetrného hospodaření s veřejnými prostředky jsou jen proklamací. A apely pana Urbana by veřejné finance dostaly do ještě většího zadlužování. Funkce předsedů dvou nejdůležitějších výborů z hlediska hospodaření státu zastávají lidé, kteří svou úlohu nezvládají. Nemají patřičné vzdělání v tomto směru a zřejmě nejsou schopni v těchto pozicích se ani učit, aby pronikli do oblasti ekonomiky a práva.

Totiž peníze ve veřejné sféře působí jinak než v podnikatelské. Podnikatel si na investice půjčí s tím, že se mu peníze vrátí se ziskem i po zdanění. Naopak, veřejné peníze se „roztečou“ do několika proudů, tj. přes investiční projekty či nákupy služeb a zboží. Tím udrží zaměstnanost, pomohou k ziskům obchodníkům, ale přes zisky bank a dovozu část peněz odchází ze země. Jiným proudem jsou mzdy, předražené zakázky a opět zbytek peněz jde ven mimo naši republiku.

Peníze – krev ekonomiky zmizí, aniž by veřejná správa pro stát získala vyšší, ale především stálý profit a z veřejných dluhů platíme značné úroky nadnárodním bankám. Když si uvědomíme, že veškeré bankovní domy nepatří nám, nýbrž cizím nadnárodním skupinám, které mohou donutit i přes zásah ČNB zisky převádět do svých zemí.

Úplným paradoxem je komunita Vietnamců (60 tisíc), která vlastní svoji banku v České republice. Což náš stát nemůže ani s pomocí občanů a podnikatelů zřídit si taktéž „českou banku“. Proto hledejme cesty, jak podpořit pouze „české“, neboli naše občany platící daně doma v mravním podnikatelském prostředí, které je deformováno praktikami nadnárodních společností.

Dobrý hospodář, tj. stát musí podporovat podnikatelské aktivity našich občanů také v zahraničí. Každému je jasné, že vyšší a stálejší příjmy státní pokladně pomůže zajistit domácí či zahraniční kapitál, který staví na vysoce kvalifikované síle a expertů, služeb či zboží s vysokou přidanou hodnotou. Ale jestliže podnikatele vyplašíme slabostí právního státu, a to daňovým či jiným finančním zatížením, podnikatelé odejdou tam, kde budou pro ně existovat lepší podmínky. Kapitál v držení českých rukou má větší stabilitu, zatímco v držení cizinců prchá po zdanění do jejich zemí. Útěk kapitálu ze země je zřejmý v ekonomikách s výraznými problémy (Řecko, Španělsko, Irsko…).

Důvěra se dá ztratit rychle, ale i při zlepšení podmínek jen pozvolna přichází zpět. Jste ještě schopni dát důvěru či hlas ve volbách lidem, kteří se věnují golfu, tenisu a jiným zálibám a neplní svou funkci? Zkuste jen porovnat podnikatele v dopravě pana Jančuru a ředitele ČD pana Žaluda v ekonomických číslech. Která doprava je levnější a na kterou se doplácí. Proč pan Čuba vyhrál volby ve Zlínském kraji z posledního místa – hledejme společně odpověď. Jsou na důležitých místech odborníci nebo straničtí funkcionáři, aby kryli svým předsedům záda? Proto zvažte, komu budete dávat hlas v příštích volbách. To není populismus – ten kdo má moc, musí nést zodpovědnost jak hmotnou, tak i politickou.

 

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová; DSSS Ostrava

Reklamy