Otázky vládě

Měli bychom klást otázky směrem k vládě. Někteří lidé v módním hávu říkají, že klást otázky není správné. Domnívají se, že ptát se, proč vláda některé věci připouští apod., je projevem neúcty. Je to i váš názor? Myslíme si, že ne, že značná většina z vás má zcela jiný názor.

V současné hrozné situaci, kdybyste této nevládnoucí vládě, kterou si nepřeje 85 % občanů, měli možnost položit několik otázek, kterou byste si vybrali – má můj život nějaký hlubší smysl?; – proč vládo připouštíš, abych trpěl?

Proč si klademe tyto otázky? Na rozdíl od zvířat máme schopnost přemýšlet, dokážeme se poučit (alespoň částečně) z minulosti, plánovat do budoucna a hledat smysl života. Mnozí se domnívají, že hlavním smyslem života je bohatství nebo sláva a dosáhnout tak štěstí. Ale pořadí hodnot v životě si stanovujeme sami. Vůle vlády je méně důležitá než naše touhy.

Zkusme si odpovědět na další otázku, i v případě, že váš život je relativně bez problémů. Je možné, že když vidíte trpět nevinné lidi, hluboce se to dotýká vašeho smyslu pro spravedlnost. Otázka, proč je tolik utrpení, však může mít ještě větší význam, pokud problémy zažíváte na vlastní osobě, nebo pokud někdo z vašich blízkých onemocní či zemře. Ten, kdo neprožil smutek, nemůže prožít ani radost. Uvědomme si, kdo působí utrpení druhým, jsou lidé sami. Lidé, kteří nejsou schopni své jednání změnit, ty je zapotřebí odstranit.

Závěrem bychom chtěli podotknout – problémy, se kterými se lidstvo potýká, jsou globálního charakteru. U některých národů je většina lidí chudých a utiskovaných, a zase naopak. Myšlenka, že by svět či Evropa měla mít jednoho panovníka, není pro většinu lidí přijatelná. Žádný člověk by nebyl uznáván všemi, protože by nedokázal vládnout spravedlivě. Proto je nutné obecné referendum, viz Švýcarsko, kde se prezidenti střídají jedenkrát za rok.

I když nemá naše republika silný prezidentský mandát, je zapotřebí změnit především vládu pod vedením „Kalouska“, včetně neřízených politiků. I kdyby se vlády měnily každý rok. Uvědomme si, že zde dochází ke splynutí moci výkonné a zákonodárné, to znamená, že poslanci (moc zákonodárná) a ministři (moc výkonná) se posilují nad mocí soudní a zákonodárnou. Proto je nutné do vlády jmenovat nezávislé odborníky z daného oboru, a ne to co máme dnes. Případně, když poslanec bude jmenován ministrem, bude pobírat pouze jeden plat, a to ministerský. Jsme ale zároveň proti tzv. klouzavému mandátu, který si přeje současná vládnoucí garnitura. To znamená, že když bude neschopný ministr, tak se vrátí zpět a bude „schopný“ poslanec. Tomu již dnes nikdo nevěří.

 

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová; DSSS Ostrava

Reklamy