Korán

Je už 14 století rozhodující a neodvolatelnou autoritou pro celý islámský věřící svět. Korán se zrodil během asi 20 let Muhammadovy kazatelské činnosti. Oblasti, kde vznikl islám a prvně zapustil kořeny, byla hidžázská města a oázy, z nichž nejvýznamnějším místem byla Mekka. Představa o jediném bohu byla v Mekce a v západní Arábii běžná, neboť Muhammad již ve svých prvních vystoupeních hovořil o Alláhovi. Podle tradice dostavilo se Muhammadovi první zjevení v roce 610. Zpočátku to hlásal a pokládal za zjevení, později se odhodlal vystoupit se svým učením před veřejnost a hovořit ke svým blízkým. Nutno podotknout, že islám bylo hnutí převážně chudých.

Zlom přichází s první bitvou, kdy vítězství v počtu 324 mužů proti trojnásobné převaze má světodějný význam. Muhammad zvítězil a zajistil tak místo svému náboženství (islámu). Trvalé místo ve světových dějinách a položil základy k světovému názoru, v němž nalézají uspokojení stovky miliónů lidí. Lepší náboženství než měli dříve, dokud nemohli prohlásit, že není boha kromě Alláha a Muhammad je posel Boží (základní súra Koránu).

Korán si činí nárok na to, že je slovem Božím. Primární úkolem je zvěstovat zjevení, varovat lidi a uspořádat pozemské poměry v souladu s Boží vůlí. Korán je základní knihou islámu, která má 114 kapitol (súr).

Základní doktrínou Koránu je víra v jediného Boha. Člověk se musí plně spoléhat na Boha, být trpělivý vůči pozemským protivenstvím a neochabovat ve víře. Pevná víra (ímán) je nezbytným atributem muslima, ale to nestačí ke spáse, musí se připojit i skutky. A to skutky lásky k bližnímu a dále úkony kultovní (modlitba), která se skládá z recitace části Koránu, včetně zřeknutí se části pozemského majetku ve prospěch potřebných. Dá se říci, že zde nelze nic vytknout. Ale pozor na citáty: Bojujte proti všem, kdo nevěří v Boha…; Nechť tedy bojují na stezce Boží ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.

Zde je tolerance nahrazována netolerancí. Je třeba si uvědomit, že předpisy a nařízení objasněné v 7. až 9. století jsou v muslimském teologicko-právnickém systému neměnitelné.

Horkým slovem se po 11. září stalo slovo džihád. Jde o slovo, které strašilo svět více než 1400 let. Džihád znamená úsilí. Je to islámský způsob zavádění fyzické nadřazenosti nad nevěřícími. Džihád zahrnuje smrt a zabíjení lidí nevěřících.

Tresty, které šaría (islámské právo) nařizuje pro ty, kteří neposlouchají Alláha a Jeho proroka, jsou dvojího druhu: a) trest pro ty, kteří jsou pod vládou (imáma), jak pro jedince, tak i kolektivy; b) trest pro neposlušné skupiny, jako ty, které mohou být přivedeny pod vládu imáma pouze rozhodným bojem.

V tomto článku jsme provedli jen krátký nástin vzniku a myšlenek islámu. Jaké si z toho vzít poučení? Chceš-li se bouřit, učiň to na základě poznání, nikoliv na neznalosti. Některé otázky mají více odpovědí, některé nemají žádnou.

Na závěr nám dovolte citovat Miloše Zemana, našeho zvoleného prezidenta, který prohlásil: „Ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je muslim“. Nebo další jeho známý výrok – islám je anticivilizace.

Evropo, braň se!

 

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová; DSSS Ostrava

 

 

Reklamy