Sny a skutečnost

„Migrace je nejstarší způsob, jak bojovat s chudobou“, napsal kanadsko-americký ekonom J. K. Galbraith.

 

V posledních desetiletích se odstěhovalo do zahraničí odhadem přes 200 milionů lidí. Někteří utekli kvůli válce či přírodní katastrofě nebo pronásledování, ale většina to udělala z ekonomických důvodů. Všichni jdou hledat lepší život, po kterém touží. Avšak první překážkou je často cesta samotná a mnozí do svého cíle nedorazí.

Lidé musí zvažovat, kromě nebezpečí spojeného s cestou, i další věci. Měli by zvážit potenciální jazykové a kulturní bariéry, také náklady, ale především právní překážky spojené s tím, že se chtějí stát občany dané země nebo získat pracovní povolení. Ti, kteří ho nedostanou, těžce shání práci, bydlení a obvykle nemají přístup ke vzdělání a zdravotní péči. Pak je obtížné získat řidičský průkaz nebo založit si bankovní účet. Proto je běžné, že imigranti bez dokumentů jsou vykořisťováni jako levná pracovní síla.

Přistěhovalci chtějí v nové zemi vydržet, cítí se osamělí, mají finanční problémy a jsou dlouho odloučeni od rodiny. Do svého snu hodně investovali, a tak když věci nevycházejí, jen málokdo má odvahu to přiznat a vrátit se domů, protože tam zažije ostudu a ponížení. V této situaci jsou pak lehce zneužitelní. Pracují za mzdu, která je mnohem nižší než minimální mzda daná zákonem, nemají zaplacené zdravotní pojištění, neodvádí daně. Když si chtějí vydělat více, dopouští se trestné činnosti (krádeže, vraždy, prostituce nebo prodej drog). Tím se rozšiřuje šedá ekonomika a stoupá nezaměstnanost. Lidé, kteří zde kupř. přijeli nakažení nějakou tropickou nemocí, nakazí další lidi a vznikají další problémy, které zatěžují zdravotnictví.

Když se naopak uchytí, potom zjistí nebo si uvědomí, že rodina je pro ně důležitější než peníze. Začne zde přibývat mnohem více imigrantů včetně narozených dětí a ty státe, starej se. Zde je na místě přísloví, že košile je bližší než kabát. Jak z toho, když zde roste značný počet nezaměstnaných na úkor imigrantů, stát chudne a zadlužuje se. Měla by to řešit vláda, ale tato nekvalifikovaná vláda kašle na občany. Proto je nutné tuto neoblíbenou vládu, která se drží jako veš v kožichu, odstranit. V podstatě dává naše peníze na různá etnika a imigranty, a to zvyšováním daní, poplatků, cen potravin, zboží, bydlení a energie.

Tento marasmus již trvá více než 20 let, kdy nejsou peníze v podstatě na nic. Nežádoucí vládo, je třeba si uvědomit, že to zde vybudovali naši předkové, rodiče včetně důchodců a jejich děti. Nebyli to imigranti, kteří nám přivezli pouze své problémy, které máme řešit my a platit za vaše chybná rozhodnutí, včetně Bruselu, který daňové poplatníky stojí 100 milionů Kč denně.

Ne Klaus, to jsou jen politické hrátky, nýbrž tato asociální vláda a koalice by měla být souzena za genocidu národa a vlastizradu. Klaus vždy hájil suverenitu České republiky, na rozdíl od „voskové figuríny“ Nečase, který vytváří takové zákony, aby si své bohatství vydřeli z lidí a těmito zákony je zahnali do finančních problémů a v podstatě rozvrátili všechny funkce státu. Je nutno republiku vyčistit od této mafie. Tato vláda ukradla budoucnost tomuto národu.


Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová; DSSS Ostrava