České statistiky – komu slouží?

Je zajímavé, co vše se sleduje v souvislosti s Čechy, a nejvíce po marketingové stránce. Co kupují, jak se pojišťují, kam nejvíce cestují, koho budou volit, kolik je věřících atd. To vše navíc při odmítání vlastenectví a snaze přepisování historie.

Česky psaný německý tisk vyzdvihuje někdejší Rakousko-Uhersko vychvalováním jejich předností. Ale naopak neuvádí, že v tehdejším pohraničí mohli Češi dělat čeledíny nebo poskytovat služby. Církev vynáší Karla Habsburského s jeho snahou o mír, avšak v době, kdy Rakousko-Uhersko bylo před kapitulací a navíc mu byl zakázán vstup do Rakouska. No a český národ má na tento rod trvalou vzpomínku, a to ve formě pomníků padlých v každé vesnici či osadě.

Světová veřejnost poznala humanitu katolických generálů z dobových snímků pověšených srbských žen. Kosmopolitní kníže Karel Schwarzenberg zostudil náš národ uznáním mafiánského Kosova. Je velmi trapné, že dnešní škola nevychovává národně uvědomělou mládež a tak nám patří ostudná poslední příčka v Evropě.

Na prezidenta se kdysi odvážil kandidovat bývalý komunista a disident, nyní velký katolík, Petr Pithart, který stvořil hanopis na náš národ. Potom nás nepřekvapí ani současný kandidát na prezidenta, absolvent VUMLu, Přemysl Sobotka v barvách ODS, který dokázal hanobit 360 000 obětí 2. světové války, že jsme za svoji svobodu nikdy nebojovali a že jsme ji dostali darem bez vlastních zásluh.

Mládež je pak málo aktivní v podporu k protilidové vládě, středoškoláci většinou nic nevědí o sousedním slovanském národě Lužických Srbů, a nechá se zneužít k nesmyslnému boji proti komunistům u nás (Jižní Čechy). Tato generace se musí více věnovat studiu. A když chce hledat vzor ve skandinávských zemích, kde se věnuje třikrát více peněz na vzdělání, pak si musí uvědomit, že vše je podloženo prací a po vyučování chodí studenti na doučování.

Z vyzdvihování ciziny i u nás zdomácněl styl „singl“. Většina dětí se rodí mimo manželství a osamělí rodiče nemají čas na děti, což se projevuje v prvenství dětských sebevražd v EU.

Manželství s cizinci taktéž není šťastné, zejména s muslimy či černochy. Vedou ženy k vystřízlivění a útěku s dětmi.

Je nutno trvat na objektivitě veřejných médií, kde uvádějí nepravdivé a protičeské pořady. Školství by mělo být vedeno ke snížení experimentů. Zdaněni by měli být příslušníci singl žijící bez dětí s převodem finančních prostředků pro rodiny s dětmi. Jen tak předejdeme zániku euroatlantické civilizace.

Náš národ se nesmí stydět za svou historii nebo projevit vlastenectví při vítězných sportovních utkáních. A současná hospodářská situace není příznivá téměř v celém světě, ale vždy je nutné se snažit o zlepšení a doufat v lepší budoucnost.

Těmito otázkami se zabývá odborná komise DSSS pro výchovu a vzdělávání mládeže.

 

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová; DSSS Ostrava

Reklamy