Bismarckova unie

Je třeba se zamyslet nad citátem, který pronesl Bismarck, že „kdo ovládá Čechy, je pánem Evropy“. Německo nikdy nezapomnělo ve svých plánech na zábor Čechů, a to prostřednictvím páté kolony až do dnešní EU paní Merkelové. Nehraje žádnou partnerskou roli, jak jsme si politicky naivně po „osvobození“ z komunistické totality a vstupu do EU představovali. Naopak, pokračuje v procesu nastíněného sjednotitelem Německa Bismarckem.

Nejsme sami, komu se komplikující situace, centralizace řízení a diktát eura nezamlouvá a citelně neprospívá. Viz Francie, která je dnes v hospodářské krizi a stojí před finančním zhroucením. Angličané žádají referendum o výstupu z EU, další země odmítají euro nebo nechtějí si dále nechat diktovat autokratickou paní Merkelovou. EU se totiž stává BU.

Tento pruský model sjednocování se pro neněmecký zbytek Evropy nehodí a je pro demokracii neúnosný. Tento pruský politický marš nevynesl pro Evropu nic dobrého – viz jejich dvě prohrané světové války.

Poznání, kam by asi směřovala autokratická politika prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga, vedla ruce voličů jiným směrem. Tento člověk, který není v domácí politice příliš vidět a který sám o své vůli podepisuje negativní rozhodnutí o jiných státech (Kosovo) v zájmu třetí moci (USA), nemůže být užitečný pro naši státnost. Politik či dokonce předseda strany ve funkci ministra, který se svévolně (bez pověření vlády) účastní akcí problematických spolků, jako je Bilderberg ve službě nadnárodního kapitálu a světových bankéřů, nemůže být našemu státu prospěšný.

Kampaň Karla Schwarzenberga, která se na první pohled mohla zdát čistá a slušná, byla postavena na manifestaci a citovém vydírání. Heslo „Všichni slušní lidé volí Karla“ znamená, že kdo nevolí Karla, je neslušný – manipulace jak vyšitá. O schopnostech „Karla“ vypovídá, že nedokázal ani platně odvolit, a ve sporu o majetek je obviňován příbuznými, že je obelhal a zradil předky. A co ignorace článku 2 Všeobecné deklarace lidských práv, že všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní v důstojnosti. My jsme ve volební kampani slyšeli, že Karel Schwarzenberg je aristokrat, zatímco my jen původu nevolnického či selského.

Proto musel zvítězit pročesky orientovaný Miloš Zeman. Jeho národní myšlenky jako je „na svém a po svém“ a vzkříšení našeho průmyslu v úpadkové EU, bude pěkná dřina. Budeme-li chtít jít doopravdy tímto směrem, musíme k tomu mít volné ruce. K tomu nám může pomoci neutralita a vyvázání z integračního projektu EU. Tedy referendum včetně spojení partnerů bývalého Československa a včetně výzvy pro znovu připojení Podkarpatské Rusi, která byla příliš blahovolně postoupena bývalou politickou garniturou generalissimu Stalinovi.

Před prezidentem M. Zemanem stojí náročné dílo rektifikace (zkorigování a uvedení do náležitého stavu) všeho minulého, co nám neprospívalo a nastolit novou epochu dobrého.

Převzato z časopisu Svědomí č. 1, 2013. Bohumil Kobliha: Nový výchozí bod.

 

Zpracoval a upravil: Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová; DSSS Ostrava

Reklamy