Chcete být dobrým manželem a otcem

Dnešní politická situace či systém nepřeje manželství. To, co říká politická garnitura, jsou pouze proklamace. Náš národ vymírá a politici nám tvrdí, že statistiky nelžou a je nás stále víc. Ano, rodí se mnohem víc dětí díky imigrantům a nepřizpůsobivých občanů. Avšak tyto cizorodé skupiny vlastně způsobují rozklad našeho národa, kdy v roce 2063 bude český národ v menšině. Též je to i západní trend, tzv. „singl“, o kterém jsme již mnohokrát psali. Dalším důvodem je kariéra žen před manželstvím a mít dítě, a ekonomické problémy tohoto státu včetně nezaměstnanosti.

Stát by měl zajistit podmínky pro mladá manželství, např. sociální byty, výhodné půjčky, úlevy na daních, levnější dětské potřeby (pleny, oblečení apod.), ale především zajistit práci.

Ti, kteří se rozhodnou pro uzavření manželství v kostele nebo na úřadě, slibují tzv. manželským slibem, že se budou navzájem podporovat, budou si věrni, včetně výchovy dětí, které jsou budoucností národa. Třebaže se lidé rozvedou z jakýchkoliv příčin, je nutno, aby otec svým dětem dal najevo, že jsou pro něho důležité a že dělá pro ně mnoho věcí. Například tvrdě pracuje, aby měly co jíst a měly pohodlný život. Pokud byste toto nedělali, pak by vám na dětech nezáleželo. Jestliže jim nevěnujete dostatek času, mohou si myslet, že důležitější jsou pro vás jiné věci – práce, záliby či přátelé.

I když máte špatnou náladu nebo jste rozzlobeni, ukázňování by mělo být projevem toho, že se o dítě s láskou zajímáte a chcete pro něj to nejlepší. A právě k ukázňování patří rady, kárání, vzdělávání či trestání. Ukázňování je mnohem účinnější, když otec své děti pravidelně chválí. Totiž chvála dětem pomáhá získat dobré vlastnosti.

Pokud rodiče svým dětem věnují pozornost a dávají jim najevo, že si jich váží, přispívá to k jejich rozvoji. Otec, který vyhledává příležitost k pochvale, svým dětem pomáhá vybudovat si sebedůvěru a motivuje je, aby se nevzdávaly, když se snaží dělat to, co je správné.

Na děti má vliv i to, jak otec plní svou úlohu manžela. Jedna z nejlepších věcí, kterou může otec udělat, je projevovat úctu jejich matce. Když děti vidí, že jejich rodiče k sobě mají úctu, cítí se bezpečně.

To je jen letmý pohled a nástin pro muže, kteří chtějí vstoupit do manželství nebo jsou v něm krátkou dobu. Tyto rady jsou ověřeny životní praxí.

 

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová; DSSS Ostrava

Reklamy