Příliš drahá energie

Solární energie měla být značkou levného zdroje elektřiny. Na počátku to vypadalo slibně. Společnost měla před očima zplundrované severní Čechy, Ostravskou uhelnou pánev, žádné těžby, ničení krajiny, čistější ovzduší.

Ale do problému vstoupily peníze. Z počátku solárního boomu byly solární panely drahé a tak stát investory motivoval vysokou výkupní cenou energie. Ceny ovšem měl v kompetenci ERÚ (Energetický regulační úřad) a do toho vstupuje lobby. ERÚ nasazuje vysokou cenu výkupu odůvodněnou investičními náklady. Začíná boom solárních elektráren.

V tom zafungovaly ekonomické zákony, zvýšila se poptávka i konkurence a dochází k propadu cen solárních panelů a zisk pro majitele roste. Ekonomické zákony byly umlčeny státem (Fischerova vláda + zelení) a energie se vykupovala za vysoké ceny, přestože byl přebytek energie. Jakmile si toho začala všímat veřejnost, zjistilo se, že lidé v ERÚ, kteří nastavili vysoké ceny, už tam nejsou a zřejmě si užívají „zasloužené odměny“.

Současné vedení zadalo audit, který ukázal, že ceny byly nastaveny velmi vysoko. ERÚ dalo podnět na státní zastupitelství a první výsledky jsou tu. Odpovědní lidé dostali výpověď, ale co dál. Bylo zjištěno, že není jasná majetková struktura, ale kupodivu jsme se dozvěděli, že mezi vlastníky patří Topolánek, Paroubek, Zgarba a Kasal – bývalí poslanci a senátoři. To je jen pouhý střípek. Nevíme nic o ostatních poslancích, senátorech nebo úřednících ERÚ.

Paradoxem byla snaha poslance Úlehly (ODS), zbavit se odpovědnosti za opotřebené panely a odpovědnost za likvidaci panelů přenést na výrobce, který se nachází někde v Asii. Nakonec bychom likvidaci zaplatili my, občané.

Ono řešení nám ukázala reportáž ČT1 v pořadu „Reportéři na vaší straně“ ze dne 18.3.2013. Řešením je zdanit zemědělskou půdu, na které jsou panely, zjistit majetkové poměry a neznámým vlastníkům nevyplácet nic, jelikož neodvedli daně státu. Navíc je možno jít Albánskou či Bulharskou cestou, kde ČEZu byla odebrána licence, a tyto lidi potrestat za zneužití informace. Toto není podnikání, ale zlodějna, na kterou doplácí jen slušný občan.

Je ovšem třeba se také zaměřit na nerosty, teplo a vodu a prověřit, kteří starostové prodali akcie (vodárenské či teplárenské) a zjistit jejich majetek či konta po prodeji akcií. A samozřejmě tyto lidi či strany nevolit, protože klamání a okrádání lidí trvá již více než 23 let.

Nechceme jenom o tom mluvit, ale konat – to je krédo DSSS!

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová