Co zmohou zákony, kde vládnou peníze

Vstoupili jsme do věku, nejistoty – hospodářské, sociální a politické. Tento feudální kapitalismus je svým nepřítelem a stane se obětí vlastních excesů a bude žádat stát o pomoc.

Jako občané „svobodné společnosti“ máme povinnost nahlížet na „svůj“ svět. Víme co je špatné a na základě toho pochopení musíme jednat. Z našeho světa se vytratil tmel sociální soudržnosti: demontáž státu, důvěra v systém, bezuzdný materialismus, privatizace a tím vyprazdňování veřejného prostoru, prohlubující se nerovnost mezi občany a další aspekty.

Proč to tak je? Kdo má největší vliv na danou situaci – společnost, škola či rodina. Citát, že rodina je základ státu. Ano začíná to v rodině. Někteří dospívající ignorují pravidla, aby zjistili co jim projde a když rodiče nejsou důslední ve vykonávání trestů dochází k faktu, že dospívající sotva budou brát pravidla vážně. Řešením může být správné ukázňování – tj. v podstatě proces učení. Cílem není přinutit dospívající dítě, aby poslouchalo příkazy, ale pomoci mu vypěstovat citlivé svědomí – smysl pro to co je správné a nesprávné. Rozlišovat dobro od zla.

No a co škola. Učitelé jsou na velmi dobré úrovni, ale jsou ovlivněni daným systémem. Měli jsme to možnost poznat před rokem 1989 a po něm. Učitel před rokem 1989 byl určitou autoritou (záleželo i na typu školy). Dnes se učitel bojí o místo včetně napadnutí rodiče či žáka, tak kývá na všechno. Přesto část rodičů dává vinu škole (kouření, alkohol, drogy či nevhodné vystupování žáků).

Tak zbývá stát a společnost. Ale kdo nastavil zákony – však je známo, že v nejzkaženějším státě je nejvíc zákonů i  to, že podplacený soudce špatně zkoumá pravdu. A když si připomeneme bývalého představitele státu, tak díky amnestii se otočil trend ve vývoji kriminality. Pro zajímavost jsou u nás ve státě nejčastější zločiny: loupež, sexuální útok, kyberzločin a krádež identity. Všichni postiženi i když neutrpěli fyzickou újmu měli psychické následky – sužuje je úzkost, mají problémy se spaním… a všichni přiznávají, že to co zažili má zásadní vliv na jejich každodenní život.
Setkali jsme se s mnoha články, které obhajují přirozená práva, ale minimálně kdy jsou tyto práva porušena. Náš stát selhává při poskytování služeb včetně poskytování spravedlnosti. Zde se podepsal bývalý ministr spravedlnosti Pospíšil, člen ODS, hlavně v exekucích.

Proto je nutno se zamyslet jak by mohly fungovat tresty ve svobodné společnosti (myšleno i trest smrti, který prosazuje i DSSS), jak by měl být viník potrestán a ne naopak oběť či svědci. A proto občane zamysli se při volbách 2014 a nevol ty, kteří nás do toho srabu dostali.

PS: Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák je opakuje.


Mgr. Václav Komárek; DSSS Ostrava

Reklamy