Pozitivní diskriminace? Tady je odpověď

Do schránky jsem dostal měsíčník určený pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava, kterých je přes 20 tisíc. V tomto měsíčníku mě zaujal článek „Neúspěch v Kunčičkách“, kde p. ředitel ZŠ Škrobálkova Mgr. Jiří Smělík se zmiňuje, jak je tato škola úspěšná v získávání nejrůznějších grantů, směřujících ke zlepšení materiálního vybavení školy a možnosti věnovat se dětem individuálně, aby byly vzdělané, zdravé a připravené pro život.

To je naprosto v pořádku, až na to, že tato základní škola jako jedna z mála ostravských škol získala 550 000 Kč, za které mohlo jet 135 dětí do školy v přírodě zdarma. Překvapením bylo, že se jich přihlásilo pouze 30. Avšak tato informace je zavádějící, jelikož pobyt se netýkal všech žáků, nýbrž pouze jedné etnické skupiny (viz zveřejněná fotografie). Pak se nejedná o grant, ale o vyhlášku ministerstva školství, která zvýhodňuje pouze jednu etnickou skupinu a netýká se jiných menšin či sociálně slabších žáků.

Jako ředitel SOU jsem vždy v září obdržel dotazník, kolik máme žáků cikánského původu, o ostatních ani slovo. Na základě zpracovaného dotazníku tato skupina žáků, učňů či studentů měla zadarmo veškeré školní pomůcky, lyžařské a jiné výcviky, stravenky a jedenkrát za pololetí tzv. stipendium za to, že chodí do školy, včetně dalších výhod. Paradox byl a je, že jiní sociálně slabší žáci na tyto peníze a výhody nárok nemají.

Pana ředitele Smělíka znám osobně jako schopného a inteligentního člověka. Nemohu si ale odpustit, když kdysi coby člen ODS hlásal heslo, že se každý musí postarat o sebe, je zmíněnou akcí znechucen, jak píše v závěru svého článku. Společnost se stará a ti, pro které je to určeno, si toho neváží. Autor končí větami: „Uvědomují si vůbec, co si lidé řeknou? A o opaku nás může přesvědčovat 10 vládních agentur“.

Pane řediteli a občané, takových agentur je v ČR na 500 a stojí nás miliardy, a žádná agentura neslouží pro chudé – sociálně slabé. Za tyto peníze jsou výsledky katastrofální, což nám dává za pravdu historie starší 600 let, i ta nedávná za vlády KSČ – viz zpráva KV KSČ o začleňování a vzdělávání Romů do společnosti.

Naším zájmem, Dělnické strany sociální spravedlnosti, je agentury pro Romy zrušit, protože víc škodí, než prospívají a jsou hlavní příčinou nevraživosti občanů vůči Romům, kteří nám do nabídnuté ruky plivnou, jak sám zmiňujete. Řeči populistů Kumara, Kocába, Stehlíkové, Lišky, Šimůnkové a dalších jsou dobré akorát pro ně, aby měli dobré platy, ale výsledky žádné.

Proto mějme všichni na paměti, že občana lze ekonomicky donutit, myšleno nepracuješ – nemáš, a ne jako to dělá současná koalice, včetně dodržování zákonů, které musí platit pro všechny občany stejně.

Mgr. Václav Komárek, DSSS Ostrava