Jsme schopni řešit své problémy

Měli jsme možnost seznámit se s obsahem knihy „Mým marodům“ od p. MUDr. Jana Hnízdila. Hned u titulní stránky jsme se zamysleli nad větou „Lékař je člověk, který prodává léky, o nichž ví jen málo, k léčbě nemocí, o nichž ví ještě méně, lidem, o nichž neví vůbec nic.“.

Nikdo si nechce uvědomit, že nemoc je vlastně informace, kdy dojde k porušení rovnováhy mezi organismem a vnějších podmínek. V podstatě to znamená, že člověk své problémy nezvládá a tělo se snaží bojovat. Nemoc není voláním po léku, jak se nás snaží farmaceutické firmy přesvědčit. Výsledkem je spousta vyšetření, léků, a především pacientů.

Do toho přichází ekonomická krize a krize chování. Dochází ke stresu, což je důsledek toho, že se nedokážeme vyrovnat s nároky prostředí (rodina, zaměstnání) a naše imunita slábne a začínáme být náchylní k různým infekcím.

Nikdo si nechce uvědomit tento děj, který se točí jen kolem velkého balíku peněz, tj. farmaceutické firmy, pojišťovny, banky, a hlavně politici. Starostlivá péče o občana je pouze proklamací a záminkou. Uvědomme si, že z desítky případů nemocných se v osmi případech pacient uzdraví sám, v devátém pomůže lékař a pouze desátý případ končí smrtí.

Známe mnoho případů např. z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví, kdy zaměstnanec je neustále pod větším tlakem a hodnocen podle toho, kolik uzavře pojistek či smluv. Vystaven stresu se najednou objeví nemoci, které nikdy neměl či neznal. A zde dochází k novému fenoménu, že i za cenu ztráty zaměstnání zůstávají zaměstnanci dlouhodobě nemocní, a přestože jsou si vědomi, že pro ně bude problém najít práci, žádají rozvázání pracovního poměru. Rozhodující pro tyto lidi je jejich zdravotní stav.

Ačkoliv nemusíme souhlasit s následujícím tvrzením, může se prezident Zeman jevit jako takový „lékař“, který se snaží odstranit příčiny nemoci občanů tím, že nedal možnost dál vládnout koalici. Vládní koalice si konec zasloužila. Po celé období ordinovala občanům svou léčbu k neprospěchu celé země.

Víme, že politická scéna je nestabilní a Poslanecká sněmovna se nerozpustí, proto nová vláda bude stát řídit možná až do konce volebního období. Jistě pochopíte, že nejsme podporovatelé budoucí vlády a jednoznačně požadujeme předčasné volby. Na druhou stranu není důvod, proč by měla dosavadní zdiskreditovaná vláda s 8% podporou voličů vládnout dál s výměnou premiéra v čele.

Nyní záleží na pacientovi – občanovi-voličovi, jak v příštích volbách rozhodne, zda bude chtít řešit svůj zdravotní stav, anebo chce nadále žít v setrvalém stavu. Jednou z možností je „ozdravná rehabilitace“, a tou je politická strana DSSS, vedená Mgr. Tomášem Vandasem, jenž léčebnou terapii provádí na svých vystoupeních na náměstích a dává pacientům-občanům naději na uzdravení.

Nechť rozhodnou občané-pacienti o dalším směřování země, která potřebuje radikální léčbu a nepustí šarlatány znovu k moci či kořistnické léčbě na úkor nás, slušných lidí.

 

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová; DSSS Ostrava

 

Reklamy