„Cikáni do práce“

Ono se dobře vykřikuje v ulicích „cikáni do práce“, avšak tento problém není tolik jednoduchý, jak by se mohlo zdát. I bílí jsou totiž bez ní. DSSS nabízí alternativu. Prvním krokem je odeslání cizinců ze staveb a nábor našich lidí, tzn. i cikánů.

Takových možností je poněkud více. Dne 8.7. v ranních hodinách odvysílal český rozhlas relaci, jak zaměstnat nekvalifikované lidi. Vzpomeňte si na požár hradu na Slovensku, který způsobili dva nezletilí, a objekt vyhořel. Slováci, ale také Němci a Rakušané si z této události vzali ponaučení a začali budovat ochranná pásma tak, že odstranili suchou trávu, dřeviny a na místo navezli štěrk. Jelikož většina hradů (kulturních památek) se nachází v těžko přístupných místech, není možné použít techniku a tyto úpravy se provádějí ručně.

Jak ochrání nedokončené stavby před povodněmi? Není snad lepší zaměstnat lidi a tím předejít značným škodám, které jsou mnohem vyšší než zaplacená práce.

Vezměme v potaz i návrh p. Haška (ČSSD) na čištění lesů. Dřevo se nemusí pálit na hromadách, ale sesbírat, upravit a potom prodat. Zde dáváme plnou podporu tomuto námětu.

Obdobnou situaci jsme dříve popsali v článku „Pivní řeči – jak využít nekvalifikovanou sílu“. Jedná se o elektrické vedení, které je vedeno „vrchem“, čímž je velmi zranitelné (vítr, námraza, vyvracené stromy apod.), nacházející se v horských oblastech, kde nelze použít techniku. Zde taktéž stačí krumpáč, lopata a maringotka.

Ovšem to by politici museli poslouchat prostý lid, když už neprošli pracovním procesem a o práci jen mluví. Jistě i laik pochopí, že se nabízí desetitisíce pracovních příležitostí, které předkládá DSSS.

Na závěr, nesouhlasíme s fantasmagor návrhem, že zaměstnáme cikány jako pomocníky policie. Tohle je totiž další diskriminace bílých občanů, kteří na rozdíl od „pomocníků“ mají vzdělání a čistý trestní rejstřík. Je paradox, že ministr vnitra se chová jako rasista a protěžuje jen jednu skupinu, kdy by měl naopak prosazovat „rovnost před zákonem“ a ne zákony porušovat.

 

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová; DSSS Ostrava

 

Reklamy