Dočkáme se právního státu a demokracie?

Naši nezodpovědní „odpovědní“ to nedokázali za 24 let. Převládli vyznavači trhu, kteří obnovu demokracie redukovali na feudální kapitalismus a uskutečňovali cizí zájmy. Nepřátelské tím, že útočili na naši svébytnost a vzájemnost. Prezidentské volby potvrdily to, že lidé jsou dezorientovaní a volí vlády protilidové. Závažnost krize si plně uvědomuje jen málokdo. V našem marasmu „v čase – nečase“ je již kříšení opravdové vlády lidu a pro občany akutní.

Pravým posláním politiky je starost o obecné blaho. Politika, z které se vytrácí morálka a vědecké poznání, je bezohledná. Blábol, že trh vyřeší vše, nevede k nápravě, ale k opaku. Ztratili jsme 70 % našeho hospodářství, pracně utvářeného více jak dvě století. Plánování nahradila trhománie. Přichází zde pandemie funkční negramotnosti, která se projevuje neschopností řešit složitější problémy. Velmi rozšířeným typem jsou univerzální diletanti, kteří vědí o všem něco, ale neumí pořádně nic. Neprošli pracovním procesem, neznají starosti prostého občana, jsou povrchní, nevyřeší nic podstatného a dokáží jen žvanit.

Opakem jsou profesionální idioti, kteří znají vše o ničem. Nejhorší jsou ale zřejmě konformisté, kteří jsou flexibilní (ohební), bez zásad, zkorumpovaní, zdůvodní cokoliv a kdykoliv, jen když vědí za kolik.

Dnešní život komplikuje nebývalá mediokracie. To, o čem snil Goebbels – totálně ovládnout média, se téměř podařilo. A to tak, že z řádných občanů se stávají extrémisté, poněvadž se jim nelíbí vládnutí současné politické garnitury a stávají se nepřátelé společnosti. Příslušná definice trestného činu je nepřesná a nabývá přesvědčení, že rozhodnutí o vině soudcům ulehčují odborníci se specializací společenská závadnost textů včetně zástupných symbolů. Slyšeli jsme z úst ministra vnitra Fischerovy vlády M. Peciny, jak odporní a nebezpeční jsou tito extrémisté. Odborníci na extrémismus považují za důkaz nejen číslovky 18 a 88, alpskou protěž či ozubené kolo. Dokonce i volání Holešovské výzvy po prvcích přímé demokracie je protiústavní, protože narušuje zavedený současný stav.

Proto ovládání hlavních médií většinovým cizím kapitálem je nutno dle vzoru Francie či Kanady zrušit. Chybí i účinná demokratická kontrola veřejné televize, kde jsme sledovali i finále prezidentské volby. Karel Schwarzenberg byl nasměrován poradci pro kampaň na skutečnost, že český volič prožil neúspěšný socialismus – viz slogan „komunistu nebo nekomunistu“. To mělo stačit pro jeho vítězství. Mysleli si, že národ zapomněl na 6 let německé okupace a na svých 360 tisíc obětí, na 27 českých pánů popravených po Bílé hoře a 300 let (temna) národnostních útisků, kdy Schwarzenbergové hráli pro náš národ negativní roli.

U nás se tak však nehraje. Jsme to my Češi, Moravané, Slezané, kteří zakoušíme, co je to rozbitý stát. 24 let okrádání našeho hospodářství, likvidace průmyslu a likvidace státu, včetně urážek pro každého, kdo cítí a smýšlí národnostně. Vzpomeňte si na očernění Zemana, že je fantasta a idiot, když sháněl podporu pro svůj plán kanálu Dunaj-Odra-Labe. Již Karel IV. usiloval o tentýž cíl. Kdyby ale zvítězil nevzdělaný Karel Schwarzenberg v motýlku, byly by spuštěny fanfáry pro tohoto cizince jako velikého státníka, jenž navazuje na největšího syna našich dějin.

Demokracie může být ve státě, kde je silná a angažovaná střední vrstva, která si dovede postavit a podpořit politickou stranu, dělat politiku, a tím se postavit i velkému kapitálu. Víme, že dav se projevuje negativně – ví, co nechce, neví, co chce. Ideu dodávají vůdci, ale záleží na tom, jací se namanou. Ti minulí nebyli úspěšní a zklamali. Existuje zde jedna možnost, tou je předseda DSSS Mgr. Tomáš Vandas, jenž byl osočován právě politiky, kteří svou roli nezvládli, včetně zaprodaných médií a některých teoretických politologů, kteří se v politice nikdy nepohybovali a neznají problémy či potřeby prostého občana. To lze v budoucnu změnit, v příštích volbách, občane! Proto volíme DSSS.

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová; DSSS Ostrava