Proč lidé protestují

Častým důvodem protestů je nespokojenost se sociálním systémem. Jestliže jsou lidé přesvědčeni, že vláda a ekonomika uspokojují jejich potřeby, nemají důvod se bouřit. Pokud ale mají pocit, že systém je zkorumpovaný a nespravedlivý na úkor většiny a nastaven tak, aby to vyhovovalo privilegované skupině, zbývá jen krůček k sociálním nepokojům. Často to bývá nějaká událost, co pohne lidi k činům, takže ze stavu rezignace dojdou k přesvědčení, že musí něco udělat, ať už je to revoluce, hladovka, upálení či demonstrace.

Lidé díky internetu a zprávám, které jsou schopni denně sledovat, může každá událost na kterémkoliv místě vyvolat reakci na širokém území (viz r. 1989).

Protesty přinášejí různé výsledky. Negativní, jako jsou soudní stíhání, ničení majetku či použití fyzické síly vůči protestujícím, které může končit i smrtí. Psychické, tzn. vyhození z práce, ze studií, pomluvy za účelem perzekuce. Nebo pozitivní, jako například zrušení stavebního projektu (spalovny či jiných staveb), které nikdo nechce mít ve svém okolí. Za další se to týká pomoci chudým, dosažení spravedlnosti, zabránění znečištění životního prostřední apod.

Samozřejmě, že protestující ne vždy dosáhnou svého cíle. Vláda proti demonstrantům tvrdě zakročí, než by se podvolila jejich požadavkům. A i když demonstranti svých cílů dosáhnou, vyvstanou nové problémy.

Proto otázka zní, jak řešit nespravedlnost, útlak a korupci. Rezignovat a být pasivní či nestarat se o politické dění. Řešení existuje, a to nové volby, snížení byrokracie, ale hlavně obecné referendum, ve kterém se občan vyjádří. To však znamená změnu Ústavy ČR.

I když ve většině občané mají vznešené cíle, není v jejich silách nastolit spravedlnost a rovnost. Proto musí dojít vždy ke střídání moci, a to maximálně pouze na dvě volební období, protože člověk není dokonalý. A dlouhodobá moc korumpuje. Tento program vám předkládá politická strana DSSS, vedená předsedou Mgr. Tomášem Vandasem.

Poučme se již konečně z dějin, kde příkladem nám může být staré Řecko.

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová

DSSS Ostrava