Vládci světa

Kdo sleduje zahraniční politiku byl překvapen, že prezident Barack Obama je zvolen podruhé. Jak je to možné, když  jeho úspěchy na poli národního hospodářství byly a jsou katastrofální včetně  válečných tažení. Ale ten, kdo do něho vložil obrovské peníze, nezahodí přece léta dobývání světa jen tak. Naopak svou šanci si musí pojistit.

Významnou roli v Obamově vítězství hrály bezesporu sympatie rasové ( všichni černí a ostatní barevní) a fakt, že v brzké  budoucnosti nebude už rozhodující americký bílý volič. To samé se  v budoucnosti uskuteční v křesťanské Evropě (Francie, Německo), kde bude prezidentem zvolen muslim díky jejich natalitě (porodnosti) a v České republice  olašský král, když to nevyšlo Karlu Schwarzenbergovi. Jedna z metod Bildebergů je , aby svět byl průběžně vyváděn z rovnováhy a to v Evropě především nezákonnými nátlaky – psychicky i fyzicky – a to má vyústit v apatii občana a vzdát se vůli vládcům světa Bildebergům. A když se vůdcové nechtějí vzdát, vyprovokují se války či atentáty. Pod hlavičkou OSN či NATO dojde k bombardování  a tím zničení infrastruktur. Občanu státu zbyl jen holý život a musí se starat o střechu nad hlavou, životní potřeby a tak nepřekáží zájmům mocných.

Nastupují charitativní bankéři, kteří jsou schopni poskytnout finanční pomoc k opravám domů, průmyslu, infrastruktury. Dodají odborníky ze svých zemí na obnovu státu, materiál a zajistí práci.

Pak se tyto národy stanou závislí na pomoci a stávají se z nich novodobí otroci. Je nutné si uvědomit, že B. Obama vyhlásil věrnost Izraeli a přislíbil, že po vítězných volbách vyřídí nukleární Irán. Proto  ve vládní sféře provedl závažné přesuny, což svědčí o tom, že se chystá splnit své závazky k Izraeli a vládcům světa, což znamená další války proti těm, co se nechtějí poddat.

Jedna z možností, abychom nebyli zatahováni do těchto válečných konfliktů je vyhlášení neutrality a to rozhodnutím referenda, což je součást politického programu DSSS.

Mgr. Václav Komárek