Dnešní moderní doba

Země nikdy nepatřila a nepatří člověku, protože ji nestvořil. Jsme zde propůjčeni na velmi krátkou dobu. Pamatujeme časy, kdy platilo heslo ,Poručíme větru dešti,. Místo abychom  se poučili ze zkušeností našich předků a žili v souladu s přírodou, zaváděli jsme novátorské metody – chemizaci,  změna krajiny, toky řek atd. a říkali jsme tomu pokrok. A výsledek – zničená příroda! Nesmíme být lhostejní k rozhodování vlády, je čas vrátit se k poctivosti a  přestat lhát národu, že postaru se nedá žít. Zde platí  i bezplatná služba pro vlast.,  svoboda projevu – netrestat za názory, či cejchovat za rasistu, fašistu, klerika, či euroskeptika.

Za komunismu byl módní proletářský internacionalismus, za kapitalismu  je to kosmopolitismus. Obojí vychází z jedné dílny – vytvořit míšence afroasijskoevropského typu, kterému bude vládnout elita bankéřů. Jak je možné, že muslimové utlačují nemuslimy na Blízkém východě, hlavně křesťany. Křesťanství nesmí být vytlačeno z veřejného života. Když naši dědové umírali jako legionáři za VLAST, NÁROD,BOHA. Za co jsou schopni zemřít kosmopolité? Za práva homosexuálů, za solární panely, řepku olejku nebo za zlaté tele?

Ekologie ani lidská práva nenahradí touhu po pravdě. Z českého životního prostoru se stala šikmá plocha, kde se hraje o duši národa, jak dokončit rozkradení zbylého majetku. V rámci eutanazie nemocní a nevyléčitelní budou likvidování na podkladě svých žádostí, aby nezatěžovali státní rozpočet. Člověk nebyl  stvořen k tomu, aby si bral život, tj. cesta k nihilismu. Reforma ve zdravotnictví začala poplatkem 30 Kč. Za 30 stříbrných zradil Jidáš Krista. Také šlo o reformu, která skončila na Golgotě ukřižováním PRAVDY. Absurdistán rozkrádá stát, práva na suverenitu, člověk nemá perspektivu. Naděje, že to takto nemůže jít dál, se rýsuje na domácí politické scéně.

Pokud voliči budou volit ničemy, žádná reforma nezabrání propadu, či krachu morálky. Tuto reformu musí začít politik u sebe.  Vše je podvod, jak ožebračit lidi a

nikdo z velkých zlodějů nešel za mříže i přes novely v trestním právu.

P.S. Jen hloupý člověk se dá napálit podruhé,  tak proč volit ODS a ČSSD, kteří jsou odpovědní za dosavadní stav naší země?

Mgr. Václav Komárek

Reklamy