Politika se týká všech

Přímá volba prezidenta změnila českou politickou scénu – parlament už není jediným pilířem státní moci voleným občany.

Spory mezi oběma pilíři zintenzivnily po pádu Nečasovy vlády, když prezident Zeman jmenoval premiérem Jiřího Rusnoka. Rusnok byl posledním z řady ministrů od Aloise Rašína a Karla Engliše, pro něž byl rozpočtový deficit hřích. Tu řadu nepřerušil žádný bolševik, ale až V. Špidla. Rusnok se se Špidlou neztotožnil a ministrem se tehdy stal B. Sobotka. Ten zasekl v rozpočtu stamiliardovou sekeru.

Rusnok si ve své vládě ministerstvo financí nenechal. Ministrem, vicepremiérem a členem bezpečnostní rady státu se stal Jan Fischer, proslulý tím, že nerad zaujímá jasné postoje. Ministrem vnitra je M. Pecina z firmy zainteresované na chystané dostavbě Temelína, který svým chováním Milo Komínkovi připomněl bachaře z bolševických lágrů, a známý výrazem, jak jsou ti extrémisté odporní či zrušením DS.

Aby nedošlo k precedentu z let 2006-7, kdy Topolánek po neúspěšném pokusu dostal další šanci a úřadoval se svými dvěma vládami 8 měsíců, a z toho půl roku bez důvěry ve sněmovně, došlo k rozpuštění sněmovny a na tomto podkladě k předčasným volbám.

Na to ale zapomněl K. Schwarzenberg a dřív než vláda mohla požádat o důvěru parlamentu, psal do Kleine Zeitung o údajném instalování Rusnoka do funkce předsedy vlády proti vůli Parlamentu, což prý připomíná uchopení vlády nacisty v Německu v roce 1933 či komunisty v Československu v únoru 1948. Nevzdělaný Karel asi neví, že Hitlerovy mimořádné pravomoci i Gottwaldova poúnorová vláda byly schváleny parlamenty.

Pak Karel vystoupil proti demokratické konkurenci a za vedoucí sílu společnosti určil svou TOP09, své příznivce vyzval „braňme republiku“. ČRo pak odvysílal, že Karel by mohl být českým králem, neb je „urozený“; prokarlovští fanatici zatím snad jen stříkají po centru Ostravy nápisy typu Zeman ven, Karla chcem.

Mnozí politici prezentují občanům dnešek jako kapitalismus. Zatím se jedná o vylepšený systém bolševického nazírání na svět s rozdílem, že sice neexistuje socialistické vlastnictví, ale zrovna tak nejsou skuteční demokratičtí vlastníci. Tedy jsou, ale v malém počtu.

Řekne-li se zbohatlík, napadne každého tunel. V něm vlastník nebo vedení firmy vysává aktiva, až po něm zůstane prázdná skořápka a hromada závazků vůči věřitelům a zaměstnancům. Za podobný tunel jsou ve Švýcarsku stíháni bývalí manažeři Mostecké uhelné společnosti. Kdyby byla na světě spravedlnost, stáli by před soudem vrcholní manažeři a členové dozorčích rad ČEZu, ČD, ČSA, Lesů ČR a dalších státem vlastněných společností.

Jako vzor správného podnikání byl podle Jany Lorencové představován jeden z nejbohatších Čechů Zdeněk Bakala, kterého si lidé pamatují jako poradce Václava Havla a přítele Karla Schwarzenberga, nebo jako doprovod a tlumočníka poradců při přípravě privatizace Chemopetrolu Litvínov.

Dnes Bakala kromě jiného prostřednictvím svých firem vlastní bývalý státní podnik OKD a 44 000 bytových jednotek, které kdosi chybně označil za byty služební, přestože na ně jejich obyvatelé měli řádně vystavené dekrety. V podkladech Kalouskova ministerstva financí pro Evropskou komisi byl uveden výnos z nájmů 12x menší než byla skutečnost, protože státní právníci si „spletli“ měsíční a roční příjmy.

Podle Erika Besta Z. Bakala a partneři vyhloubili v OKD tunel legální cestou a v roce 2008 zatížili firmu dluhy a vyplatili si dividendy, které dle dnešního směnného kurzu činí 38,7 miliard Kč. Díky této formě legalizovaného tunelování má teď společnost NWR dluh dvojnásobně převyšující její tržní hodnotu a od bankrotu ji dělí jen pár kroků. Před krachem stojí i OKD, což způsobí na Ostravsku ještě větší nezaměstnanost.

Hledejme příčinu tohoto stavu – nebyli jste to právě vy, kteří jste neměli zájem o politiku a nešli k volbám? Vzpomínáme, když jsme byli s panem Ing. Jiřím Sprušilem v 90-tých letech na dole Heřmanice a jednali s odbory, aby vyhlásili stávku nebo stávkovou pohotovost. Jak na to reagovali představitelé odborů? Řekli, ať se nestaráme, vynadali nám a do roka byla šachta uzavřená včetně brigádnických ubytoven. Zde se jako jedni z prvních začali rekrutovat bezdomovci a nezaměstnaní.

Když jsme po roce hovořili s lidmi, tak nám řekli, že jsme měli pravdu, ale to už byla situace nezvratná. Také se nám naskytla možnost hovořit s francouzským inženýrem, který tuto restrukturalizaci prováděl a na otázku, proč v Lotrinsku provádí restrukturalizaci již více než 20 let a u nás ji provedl za 1 rok, odpověděl, že splnil úkol naší vlády (ministr Dlouhý – ODA).

Jak vám pomohli odboráři, kteří kandidovali za ČSSD (Škromach, Falbr, Štěch, Zapletal)? Byla to právě ČSSD (Sobotka) a předseda rozpočtového výboru PS p. Kalousek., kteří schválili prodej OKD včetně vašich bytů, které už dávno byly zaplacené, a to nejen penězi, ale i zdravím a životy. Uvědomte si, že když budete bez práce, nejste schopni zaplatit vysoké nájmy.

V Praze je volebním lídrem ČSSD p. Zavadil, hovořil o generální stávce – byla stávka uskutečněna nebo u piva s p. Kalouskem na ni zapomněl? Měli jsme možnost jednat s několika havíři – volby a politika je nezajímala. Není to dopad vašeho ignorantství a nezájmu?

Uvědomte si, že je to soukromá firma, která nyní diktuje podmínky státu, aby těžbu dotoval, jinak, že skončí. Proč OKD chce provádět průzkum v Trojanovicích, který byl už znám před rokem 1989? Proč nám podsouvají, že těžba tam by se vyplatila a nebylo by nezaměstnaných.  Vy tomu věříte, jen pokud jde o zisk a ne o vás.

Náš názor je, stávkujte přímo v dole, Když to nepomůže, budeme požadovat odkoupení dolu Paskov za 1 Kč a jeho zakonzervování do státních rezerv, a provádět omezenou těžbu uhlí pouze s českými horníky. Když ne, pak musí dojít k vyvlastnění – nerostné bohatství patří státu. Toto vám ale neschválí poslanci za ČSSD, TOP09 a ODS.

Jaké dostanete odstupné, když se „elita“ ohání zlatým padákem a přitom odstoupivší ředitel bral 164 miliónů Kč? Uvědomte si, že pro p. Bakalu jste někde na úrovni pracovního nářadí.

A ti, kdo umožnili rozkrádání státního majetku (privatizaci), musí být potrestáni, včetně zabavení osobního majetku. Rovněž zablokovat veškerý majetek osobám, které mají na kontě zkrachovalé nebo rozprodané podniky či dluží státu a věnují se nadále nekalému podnikání. To je jeden z programových cílů DSSS.

Převzato z časopisu Svědomí č. 4/2013

Upravil: Mgr. Václav Komárek a Iveta Machová, DSSS Ostrava

Reklamy