Zdař Bůh

Měli jsme možnost setkat se s propuštěným horníkem z dolu Paskov. Ten prohlásil, že DSSS je příčinou toho, že se důl uzavře a horníci budou bez práce. Jako důvod uvedl, že uhlí je dost, ale DSSS nechce a nemá zájem, aby se těžba rozšířila na oblast Darkov – Karviná či Frenštát pod Radhoštěm a on a další ztratili práci. 

Kdo šíří takové nesmysly? Nám je přeci známo, že uhlí, ropa, plyn, uran apod. patří mezi neobnovitelné zdroje a chceme zachovat toto nerostné bohatství pro příští generace a hledat jiné možnosti – nebo „po nás potopa“? DSSS není příčinou propouštění, ani jsme horníky do této situace nedostali. Byly to politické a jiné ekonomické zájmy.

 Jsou to naopak odbory, které vyzvaly vládu, aby se co nejdříve zrušilo vládní usnesení z roku 1991 o územních limitech a prolomila limity těžby hnědého uhlí na Mostecku, jelikož to ohrozí 8000 pracovních míst. Ale o prolomení limitů usilují především těžební společnosti.

 Je třeba se podívat na problém i z jiné strany. Uvědomme si, že největší problémy ochrany ovzduší jsou v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, které představují nadlimitní zatížení tuhými znečištěnými látkami, obsahující karcinogenní a mutagenní látky. Část řešení se již provádí, a to pomocí podpory výměny kotlů v domácnostech, dotacemi na ekologická opatření pro znečišťovatele, včetně spolupráce ČR a Polska v oblasti zlepšování ovzduší.

 Další řešení existuje, ale musíme je hledat v obecním referendu, tzn. jak se občané sami rozhodnou. Jestliže se rozhodnou hlasovat proti těžbě, je nutné to respektovat a hledat další možnosti, protože horníci chtějí pracovat na rozdíl od některých spoluobčanů. Navíc do této situace je přivedl stát pod vedením ČSSD.

 Jedna z možností je nedávat miliardy neziskovým organizacím a tyto peníze použít pro zaměstnanost. Za další, zaměstnat přednostně české občany, včetně zrušení důchodů ruským a jiným občanům, kteří u nás nikdy nepracovali a tím nic neodvedli do státního rozpočtu. Naopak, horníkům, kteří by šli do předčasného důchodu, by se důchod nekrátil. Někdo namítne, že to není fér vůči ostatním důchodcům. Ale jejich práce je velmi náročná, nebezpečná a značná část z nich bude mít těžké zdravotní problémy. Navíc, kolik jich ten důchod bude pobírat.

 Další možností, kterou navrhujeme, je zaměřit se na odpadové hospodářství jako recyklace, energetické využití, spalování, druhotné suroviny a třídění odpadu. Taktéž je možno využít skládek, hald či odvalů, na nichž mohou být umístěny fotovoltaické panely, jejichž doba návratnosti je 8 let a doba životnosti je 35 let. Jiná alternativa je výroba energie z biomasy včetně čištění lesů (může se zpracovat dřevní odpad na zrušených pilách). Nebo budovat geotermální elektrárny v kombinaci se solární energií. Jednoznačně je zapotřebí dokončit JE Temelín, to jsou nová pracovní místa.

Změna musí nastat i ve školství – nepotřebujeme manažery a profese, které po ukončení půjdou na ÚP, ale odborníky s technickým zaměřením, kterých je nedostatek. Část lidí se musí rekvalifikovat.

 Na závěr chceme připomenout horníkům – politika a volby se dotýkají všech a ne, že uhlí máme dost, jak si to někteří myslí a jak prohlásili, že je politika a volby nezajímají. Právě na tento postoj jste doplatili a ne na DSSS. Posláním Dělnické strany sociální spravedlnosti je hájit zájmy pracujících občanů, tzn. i horníků, studentů, učňů, stejně tak podporovat seniory, matky s dětmi a zachování tradičních rodin. Nejsme žádní rabulisté, tzn. překrucovači pravdy či tlachalové.

 Vzpomeňte si na odboráře p. Zapletala, kterého jste si zvolili, dnes máte p. Zavadila a příště to bude p. Sábel! Zapomeňte na p. Štěcha a Falbra, zařídili jste jim výtah k moci!

Mgr. Václav Komárek a Iveta Machová, DSSS Ostrava