Falešná morálka a pokrytectví

Prostituce plyne přímo ze společenských poměrů, její vyhlazení je dnes utopie. Jejím motivem je zisk, ukojit hlad, uhájit živobytí, vyhnout se strádání, nebo naopak snaha po úspěchu, moci a vlivu či náchylnost k přepychu. 

Jak je možné, že se káže voda a víno se pije. Vždyť to vidíme u našich mocných, celebrit i politiků, kteří žijí s mnohem mladší milenkou. Jakmile to vyjde najevo a hrozí aférou, rozvádějí se a onu „prostituci“ legalizují sňatkem. Na tomto příkladu vidíme, jak padá pojem společnost a rodina a naopak vzniká nový pojem, tj. volná láska a singl.

 Pak se každý diví, jak jsou sociální dávky zneužívány vysokým počtem žen, které se živí prostitucí, a to nejen proto, že v Parlamentu neexistuje vůle projednat zákon o tomto řemeslu. Ani to, aby prostitutky, stejně jako ve vyspělých státech EU, musely platit daně, které budou mít vliv na jejich budoucí důchod, včetně povinnosti se podrobovat lékařským prohlídkám. Tím zabránit zvýšení výskytu pohlavních nemocí, které jsou na léčbu finančně náročné a dokonce nevyléčitelné.

 Avšak stát nechce být v roli „pasáka“ a raději přichází o miliardy korun a strká hlavu do písku jako pštros. Stávající právní úprava nezakazuje veřejné nabízení sexuálních služeb – viz inzertní noviny, internet, televize. Pak se stát či samospráva, aby se dosáhlo nějaké právní úpravy, ujímá správy masérských salónů, nočních klubů, penzionů, rekreačních center a vybírá daně. Kdysi se takovým podnikům říkalo bordel. A prostitutkám se dnes říká hostesky, společnice, tanečnice či konzumentky, které dosahují značně vysokých výdělků, avšak neplatí sociální a zdravotní pojištění. Uvědomme si, že značná část těchto žen má nezletilé děti, na které pak pobírá veškeré možné dávky.

 Když to jde jinde, tak proč ne u nás. Stačí jen oprášit zákon z první republiky nebo opsat některý ze státu EU a doplnit. Úprava prostituce musí spočívat v zapsání a systematické kontrole (správní, finanční, zdravotní).

 Další paskvil je zákon o pěstounské péči. Když si zjistíte, kolik si taková prostitutka vydělá, tak vzpomeňte na případy osamělých matek, které přišly o zaměstnání (např. z důvodu nemoci dítěte), když požadovaly finanční pomoc od příslušného sociálního odboru. Jaký byl výsledek jednání, co zjišťovaly a doporučovaly sociální pracovnice – majetkové poměry (byt v osobním vlastnictví, televize, počítač, šperky, úspory, auto, chata, apod.). Myslíme si, že doporučení si každý domyslí sám. Ani televizní pořad p. Jílkové na toto téma nic nezměnilo.

V početných rodech se nacházejí převážně občané, jež mají vysoké dluhy u různých peněžních ústavů a agentur a prarodiče se hlásí coby pěstouni. Na základě rozhodnutí soudu získávají do pěstounské péče děti svých potomků a tím mají zajištěný vysoký příjem. V podstatě splácejí dluh právě zásluhou zákona, který schválili vámi zvolení poslanci.

 Další perličkou je to, jak se francouzští socialisté rozhodli skoncovat s nejstarším řemeslem na světě, tj. pokutovat klienty prostitutek. Prostý lid je zapotřebí neustále vychovávat. Jedna z francouzských poslankyň se vyjádřila, že ženské tělo se nedá koupit ani pronajat. A to v dnešní době, kdy se hovoří, že každý občan je svobodný a rozhoduje sám o sobě (zřejmě si nepřečetla dějiny prostituce), a tito „sociální inženýři“ rozhodli, že nastává nová doba. Protože tuto dobu občan nechápe, rozhodnou za něj. Občanovi nelze věřit, protože pije, kouří, přežívá se, hraje hazard, nemá správný názor, nebo chodí za prostitutkami. Není to omezování osobní svobody a zbavování svéprávnosti?

Zákon o sňatku mezi homosexuály byl přijat navzdory miliónům protestujících Francouzů, kteří se vymezili tomuto zákonu. Není to další paradox? Všímejte si, jak socialisté chtějí řídit občana, i u nás. Nechtějí posílit význam rodiny, jak je zřejmé většině občanů – rodina je základ státu. Avšak zaměřují se na výchovu dětí, protože rodiče nejsou dokonalí. Proč by dítě mělo trávit volný čas s rodiči, když by mohlo být pod dohledem státu a státních institucí, mezi dětmi by neexistovaly žádné rozdíly.

 Zní to pěkně, moderně a pokrokově. Zapomeňme na minulost (komunismus), výchovu přenecháme „odborníkům“. Že se vám to nelíbí – nám také ne. Proto je nutné použít zdravý rozum a říct dost těmto nesmyslům!

Mgr. Václav Komárek a Iveta Machová, DSSS Ostrava

Reklamy