Stát je prý „špatný hospodář“

Tak nám bylo sděleno pravicovými politiky včetně všech médií, že nezadlužený stát nebyl dobrý hospodář. Proto se po roce 1989 začalo privatizovat a zisky šly na účet „podnikatelů“, ztráty a rizika na účet státu. Je fakt, že některé případy se dostaly před soud. Avšak naše justice, proslulá svou pomalostí, umožnila amnestii mnoha pachatelů, zbavit je…

Jiří z Poděbrad a EU

JP byl od roku 1458 po zvolení českou šlechtou až do své smrti českým králem (1471). Důvodem Jiříkovy volby českým králem byla skutečnost, že si kališnická šlechta přála zachovat platné výdobytky husitské revoluce, především tzv. přijímání podobojí. Stal se úspěšným panovníkem, který vzbuzoval respekt u mnohých doma i za hranicemi království.