Filozofie přežití

Postavit bytostní ohrožení lidského rodu na ekologické hrozbě je jen částečné a redukované. Ekologické ohrožení je součástí nástupu zániku.

Rozvojové země ohrožují přírodu nesmyslným drancováním přírody, vypalováním lesů, ale i přemnožením své populace. Velký třesk nebo Bůh dal přírodu člověku k dispozici, ale to neznamená, že ji musí využívat nadměrně a ničit ji. Jedině kulturním působením můžeme zachránit životní prostředí, celou biosféru, a tím i člověka.

Někdo namítne, že kultura není pokračováním vývoje přírody. Je sice pravda, že kultura vznikla vývojem duchovní činnosti člověka. Ale uvědomme si, že útočná strategie je součástí přírody, nikoliv kultury a závisí na přežití. Každý predátor musí útočit, aby přežil. Avšak kultura musí útočnou agresivitu či strategii kultivovat.

Člověk se vymanil z přírody, a to tím, že začal měnit své existenční prostředí (staví si domy, vytápí, nosí oděv). Je to dělba práce a tím vzniká volný čas a má dost prostředků. V podstatě ohrožení přírody vzniká z toho, že člověk má daleko větší potřeby než ostatní predátoři, a to v materiální části. Například, lev se chová stejně, ale pokud se nasytí, je mu pasoucí se zvěř lhostejná. Naopak člověku nestačí nasycení a běžné životní potřeby, nýbrž chce mít vyšší životní úroveň. Proto je nutné podpořit ekology, že mají nadčasové myšlení.

Člověk coby vrcholný predátor se zbavil svých konkurentů nebo si s nimi umí poradit (pandemie, bakterie, viry). Přemnožil se a stává se rozmařilejším. Protože se stal „malým bohem“, musí se svým rozumem zodpovědně chovat.

Musí bojovat o zachování přírody, tzn. ochrana přírody. Kultura musí obsahovat chování hospodáře, úctu k přírodě i respekt k jiným tvorům. Je to duchovní produkt a ten má pouze člověk. Musí si uvědomit, že existují jiné principy, které jej zahubí, pokud se bude chovat jinak.

Evropská civilizace vymírá a degraduje. Jestliže budeme lenošit – degradujeme fyzicky, jestliže nebudeme mít děti – zanikneme. Jakmile budeme přírodu znečišťovat – otrávíme se a nebudeme mít zdroj potravy. Pak vznikne chaos, krize vztahů a zánik.

Proto filozofie přežití nemůže být založená pouze na ekologii. Lze měnit jen lidskou kulturu a v jejím rámci změnit pravidla života. Poučme se z historie a chování našich předků. Nechovejme se, že „po nás potopa“.

Mgr. Václav Komárek, DSSS Ostrava