Vzkazy občanům a naše přání

Naši zelení utopisté nám nabízejí obnovitelné zdroje, na které každý občan ČR doplácí (viz fotovoltaika či žlutá pole), a p. Babiš z toho jen profituje. Krásné řeči, že horníkům dá 600 miliónů korun na sociální program, je scifi. On pouze snížil výdaje, které někdo zapříčinil politickým rozhodnutím. Jako ministr financí by správně měl žalovat toho, kdo to způsobil a ne si dělat popularitu ve vlastním tisku.

Vidíte to na své životní úrovni a okolním prostředí. Copak ostravský občan si nepřeje krásnější Ostravu a čistou vodu v Ostravici? Kdo se stará například o chátrající Módní dům Ostravica a přilehlé budovy? Soudní spor na popud zastupitelstva zahájila advokátní kancelář, jejímž majitelem byl bývalý ministr životního prostředí (tato informace nebyla zveřejněna). Výsledek sporu dodnes nikdo nezná, ale důsledek je evidentní. Centrum Ostravy je dnes „mrtvé“. Po 18-té hodině vidíme jen skupiny individuí, z kterých má občan obavy.

Taktéž je zde množství volných bytů, převážně patřících společnosti RPG, v jejímž představenstvu byl zastoupen pan hejtman. Ten, který nám prodal vodu a teplo, když zastával funkci primátora města Ostravy. Kde ho máme dnes – no přeci v Bruselu. I vy ho nyní začnete zajímat, blíží se volby do EU.

Je sice pěkné, že se mění prostředí kolem řeky Ostravice, ale KHS nedoporučuje koupání, jelikož voda je silně znečištěná. Na koupaliště můžete jít, ale vysoké vstupné a obohacování jinou kulturou vás odradí od této návštěvy, protože se z vás stává menšina.

Nedávno jsme dostali informaci, že známý bojovník za „lidská práva“ vlastní dvě vily, a to v Ludgeřovicích a v Olomouci. Zajímavé je, že tento člověk přišel do ČR s holým zadkem a za pár let se stal boháčem. Pak se jenom divíme, kde jsou peníze, když si už 25 let utahujeme opasky a poslanec Štětina nám vzkazuje, že je nutno se uskrovnit a pomoci Ukrajině. Ale ten opasek si utahuje pouze obyčejný občan.

A na závěr naše přání. Nechť lidé, kteří zmíněnou situaci způsobili, se na Nový rok 2015 napijí vody z Ostravice, coby slavnostní přípitek pod budovou MMO a pak se prošli a nadýchali čerstvého vzduchu u lagun. Tento akt by mohl patřit k tradičním oslavám nového roku.

Mgr. Václav Komárek a Iveta Machová, DSSS Ostrava