Dělnický a porevoluční kádr r. 1989

Rozdíl mezi nimi je minimální, ale cíl je stejný – touha po moci, bezohlednost a omezenost.

Když jsem v 70-tých letech minulého století nastoupil jako učitel odborných předmětů do učňovského školství, tak jsem se s těmito kádry poprvé seznámil. Byli to vybraní komunisté, kteří absolvovali dělnický kurz v délce několika měsíců či dvou let a který byl ukončen maturitou nebo státnicí na VŠ. Především se to týkalo vojenských škol a VŠ s ekonomickým zaměřením.

Po roce 1968, kdy docházelo k čistkám mezi komunisty, bylo nutno tyto kádry doplnit. Byly to děti komunistických funkcionářů, kteří studovali na přípravném kurzu na tehdejším gymnáziu Dr. Šmerala v Ostravě se stipendiem 3200,- Kč, když v té době průměrný plat činil něco přes 2000,- Kč. Vybraní absolventi „kurzu“ již měli předem určeno zaměření dalšího vzdělávání – ekonomika, právnická fakulta, žurnalistika, filozofie, zahraniční obchod, a bez přijímacího řízení. Kromě toho asi existovaly i jiné formy vysokoškolského studia. Soudruh ředitel jednoho dolu šel studovat VŠ o rok později než já, ale studium ukončil o dva roky dříve.

Je fakt, že jsme to odsuzovali a dělali si z toho posměšky. Pak přišel rok 1989, kdy jsme si všichni mysleli, že se všechno změní. A změnilo se, když někteří schopní, ale v jiném dresu vystudovali právnickou fakultu za 6 týdnů.

V současnosti dochází k nástupu nové vlny politiků, kteří sice řádně vystudovali, ale nemají žádné praktické a životní zkušenosti, a nezažili žádné stresy. Starší „bratry a sestry“ již nenominují na kandidátkách, protože jsou staří a neperspektivní. Tato skupina „starších“, která má být odtržena od lízu, samozřejmě přechází do obrany a vytváří hnutí Šance.

Lidé nejsou hloupí a poukazují na chybnou metodu vládnutí. Bohužel, značná část občanů po špatných zkušenostech na politiku rezignuje.

Občane, začni používat selský rozum a nenech se zviklat tituly. Zjisti si, než začneš volit, z jakého hnízda kandidát pochází. Zaměř se na řemeslníky a živnostníky, kteří již něco dokázali a jsou oporou našeho státu.

Říká vám něco „podle peří poznáš ptáka“, „postrádáme schopnost se z historie poučit“, nebo citát „dvakrát nevstoupíš do stejné řeky“?!

Mgr. Václav Komárek, DSSS Ostrava

Reklamy